Trenger mer tid til oppfølging av barna

Barnehagelærer sitter med bøker og tre barn i en barnehage.
Barnehagelærerne har fått mer ansvar i den nye rammeplanen for barnehager. Men mange mener de har fått mindre tid til å følge opp barna. Foto:Ole Walter Jacobsen.

Halvparten av barnehagelærerne får stadig mindre tid til å følge opp barna. Det viser en ny undersøkelse som Klassekampen omtaler i dag.

Publisert 28.11.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Mer ansvar for barnehagelærerne

Den nye rammeplanen for barnehager som gjelder fra 1. august i år pålegger barnehagelærerne mer ansvar. Barnehagelærerne har nå «ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnas utvikling» på mer enn 30 områder. Eva Torgersen er pedagogisk leder for en avdeling på 18 barn på Furutoppen barnehage i Trondheim. Hun har jobbet i barnehage i ti år, og forteller om en givende, men travel hverdag der hun noen ganger kjenner på at hun har for liten tid til å være pedagog.

– Vi må være nok ansatte til å gjøre jobben, og vi trenger flere pedagoger. Folk er flinke til å brette opp ermene og strekker seg langt for å få til ting, men mange blir slitne, sier Torgersen til Klassekampen.

Halvparten må være barnehagelærere

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet mener det er for store forskjeller i barnehagetilbudet, og at ikke alle barn får den oppfølgingen de trenger. Han etterlyser at barnehagene får de rammene som er nødvendig for å oppfylle ambisjonen i den nye rammeplanen, og at minst halvparten av de ansatte i barnehagen skal være pedagoger.

–  Ansvaret er nå tydeligere plassert, og det stiller større krav til faglighet og et profesjonelt fellesskap enn tidligere. Skal vi oppfylle intensjonene, må vi få en bemanningsnorm og en pedagognorm i barnehagene, sier Handal til Klassekampen.

Les her hvorfor det trengs flere barnehagelærere

Bemanningsnorm på høring

For tiden har Kunnskapsdepartementet et forslag om bemanningsnorm på høring.

– Vi har foreslått at det stilles krav om at barnehagene har en bemanning som tilsvarer minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Dette kommer i tillegg til forslaget vårt om å skjerpe pedagognormen, sa vikarierende kunnskapsminister Henrik Asheim (H) til Klassekampen i forrige uke. I går kom Torbjørn Røe Isaksen tilbake til posten etter ti ukers pappaperm.

Fakta: Undersøkelsen er gjennomført av Respons analyse på oppdrag fra Utdanningsforbundet. 623 barnehagelærere er spurt om deres arbeidssituasjon. Undersøkelsen viser at:

* 50 prosent av barnehagelærerne oppgir at de har fått mindre tid til å følge opp barna i løpet av de siste tre årene

* 40 prosent oppgir at barnehagene de jobber i, har for liten bemanning

* 27 prosent sier de ukentlig opplever at barn ikke får oppfølgingen de har behov for.

Se undersøkelsen her

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet