Tre av fire lærere klager på mer byråkrati i skolen

Tre av fire lærere i grunnskolen mener de bruker mer tid på rapportering og andre tidstyver i dag enn for tre år siden, viser en ny undersøkelse utført for Utdanningsforbundet.

Undersøkelsen er utført av Respons Analyse, og viser at 75 prosent av lærerne i grunnskolen bruker mye eller noe mer tid til rapporteringsarbeid. 75 prosent svarer også at det har blitt langt eller noe flere tidstyver på skolen der de jobber i løpet av de tre siste årene.

En av tre av de som svarte mener situasjonen er langt verre enn for tre år siden.

Dette er undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse mot et representativt utvalg av Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere i perioden 29. mai til 27. juni 2017. Undersøkelsen ble sendt ut til et utvalg på 3200 lærere. Svarprosenten er på 26 prosent.

Les undersøkelsen: Rapporteringsmengde og "tidstyver"

Handal: – Ingen overraskelse

– Det er et stort paradoks at lærere forteller om økt rapporteringsmengde – samtidig som så godt som alle partier sier at de skal fjerne tidstyvene og redusere byråkratiseringen, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

– Likevel er det egentlig ingen overraskelse at den overdrevne målstyringen vi ser i mange kommuner, fører med seg mye byråkrati, fortsetter han.

– Det er et stort paradoks at lærere forteller om økt rapporteringsmengde – samtidig som så godt som alle partier sier at de skal fjerne tidstyvene og redusere byråkratiseringen.
Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet

Kunnskapsministeren: – Vi har ryddet opp

Til tross for de klare tallene i undersøkelsen, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at han har gjort mye for fjerne byråkrati og rapportering. Nå oppfordrer statsråden kommunene om å ta sin del av ansvaret:

– Vi har ryddet opp i det vi kan fra statens side. Vi har fjernet en rekke unødvendige byråkratiske tiltak og forenklet rappoteringsprosesser. Den prosessen må fortsette i kommunene. De må rydde opp de også, sier Røe Isaksen til TV2.

– Må ha en aktiv dialog med våre tillitsvalgte

Steffen Handal er enda tydeligere:

– Jeg mener at unødvendig byråkrati må bort, og at lærerkollegiet må få gå gjennom test- og kartleggingskulturen på skolen med mål om at den skal forbedres. Vi har lenge advart mot overdreven bruk av test og kartleggingsverktøy enkelte steder, sier Handal.

– Lokale skolemyndigheter må være tilbakeholdne med å pålegge ytterligere rapporteringer. De må heller ha en aktiv dialog med Utdanningsforbundets tillitsvalgte lokalt for finne gode løsninger til hvilke skjemaer og rutiner som kan bidra til mindre unødvendig byråkrati.

Rektorenes ledelsesressurs må styrkes

– Så mener jeg at den administrative delen, og rektorenes ledelsesressurs må styrkes. Mange oppgaver som i dag faller på lærere kan flyttes til kontoransatte. Dersom skolelederne får mer tid til pedagogisk ledelse, vil det bidra positivt til mer fornuftig tidsbruk, avslutter Handal.

 

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet