—Tillitsvalgte er en bærebjelke i samfunnet

Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, besøkte torsdag 8.juni representantskapsmøtet i Utdanningsforbundet. Her med nestleder i Utdanningsforbundet Terje Skyvulstad.
Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, besøkte torsdag 8.juni representantskapsmøtet til Utdanningsforbundet. Her med nestleder i forbundet, Terje Skyvulstad, til venstre. Foto: Marianne Ruud/Utdanning

– Takk for at dere er tillitsvalgte, sa Jonas Gahr Støre til Utdanningsforbundets representantskap i går.

Publisert 09.06.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Støre åpnet sin innledning med å takke forsamlingen for at de er tillitsvalgte.

– Jeg blir mer og mer klar over betydningen av at vi har mange i samfunnet som påtar seg verv. Det er en bærebjelke, sa Støre.

Arbeiderpartilederen var opptatt av et godt organisert arbeidsliv. Han sa blant annet at et kjennetegn ved dårlig samfunnsutvikling er at det organiserte arbeidslivet går i oppløsning, og uttrykte bekymring over at organisasjonsgraden faller. Og han mente at organisering i arbeidslivet er en samfunnsinvestering.

Støre kritiserte også høyresiden som han opplever ikke er opptatt av organisering.

– De er ikke troverdige i sin ros av det organiserte arbeidslivet når de ikke er bekymret over at organisasjonsgraden faller, sa han.

Han viste til Arbeiderpartiets forslag om å doble fagforeningskontingentsfradraget som et tiltak for å få et bedre organisert arbeidsliv, både for arbeidsgivere og arbeidstakere.

Vil ha kvalitetsløft i barnehage og skole

Støre var invitert til møtet med Utdanningsforbundet for å snakke om Arbeiderpartiets prioriteringer i barnehage og skole i den kommende stortingsvalgkampen.

Nestleder Terje Skyvulstad, ledet samtalen og spørsmålsrunden med Støre. Han oppsummerer at det ble et godt møte der vi fikk vist både enigheter og uenigheter.

Støre viste i innledningen sin til barnehageløftet under Stoltenberg II-regjeringen og lovet at Arbeiderpartiet nå skal fullføre dette med at minst halvparten av dem som jobber i barnehage skal ha pedagogutdanning.

– Dette kommer til å koste penger og vi skal levere på det, lovet han til applaus fra forsamlingen.

Støre fortalte om et nylig besøk som «skygge-lærer» på Marienlyst skole i Oslo. Han hadde opplevd det som et fint møte med en fantastisk god lærer som hadde grepet på sine elever.

Fra møtet med lærerne hadde han fått med et viktig budskap om tid til å gjøre en god jobb.

– Budskapet var, la oss få tid til å være lærere, refererte Støre.

Han ga også løfte om at Arbeiderpartiet vil sørge for at i barnehager og skoler skal pedagogene få være pedagoger.

Støre ble utfordret fra flere av Utdanningsforbundets fylkesledere og fikk spørsmål om blant annet rekrutteringsutfordringen av kvalifiserte lærere i Finnmark og lærernorm.

Åpner for dialog om lærernorm

Arbeiderpartiets leder var tydelig om at i en regjeringserklæring, som han har ansvar for, vil en hovedblokk handle om utdanning. Han ville ikke gi løfter om en lærernorm på skolenivå, men sier at det er viktig hvor store klassene er, og at vi skal ha en norm for dette. Han viste til at en satsing vil koste penger og at Arbeidpartiets modell går litt forsiktig fram og vil starte med 1.-4.trinn.

– Kan hende beveger vi oss også etter hvert i retning av norm på skolenivå, dette kan vi ha samtaler om videre, uenigheten er ikke større, sa Støre.

Støre uttrykte bekymring for rekrutteringen til lærerutdanningene. Han mener at dagens regjering ikke har prioritert dette og sa at både lønn og arbeidsvilkår er viktig for å kunne rekruttere bedre. I tillegg må det tas tak i skjemavelde og en må hente opp igjen tillitsdimensjonen i dette arbeidet.

Vil ikke si nei til utbytte

En siste utfordring til Arbeiderpartiet fra Utdanningsforbundets representantskap var hva en ville gjøre med de store utbyttene og kommersialiseringen i det private barnehagemarkedet.
Arbeiderpartilederens svar var at offentlige midler som gis til barnehagen skal gå til barnehagen.

Han mener også at profittsøking i denne sektoren er fjernt fra denne forståelsen.

– Vårt grep er å sette standarder som hindrer at vi får en sektor der noen har sugerør i statskassa, sa Støre.

Han viste til at det er et skille mellom dette og en holdning til at også private kan bidra. Han vil ikke være helt rigid på at ikke en eneste krone kan være overskudd.