Streiken i Akasia er over

Den tvungne meklingen i Akasia førte til at partene ble enige om en ny tariffavtale. Løsningen innebærer at pensjonsstriden er løst og de ansatte får etterbetalt lønnstillegg for 2016 og 2017.

Et av de vanskelige spørsmålene var pensjon.

– Vi er svært fornøyd med at vi har fått gjennomslag for hovedkravet vårt, en ytelsesordning som er lik for kvinner og menn, som varer livet ut og er forutsigbar, sier nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.

Løsningen innebærer at de ansatte i Akasia kan velge en ytelsespensjon som tilsvarer den tidligere ordningen de hadde. De ansatte kan også bli stående i den innskuddsordningen Akasia har i dag, dersom de ønsker det. Samtidig er man enige om en bedre uførepensjon. Partenes rettstvister knyttet til pensjon anses som løst og sakene trekkes.

Den samlede lønnsøkningen er på nivå med sammenliknbare virksomheter, og gis fra 1. 5. 2016 og 1.4 2017. Tariffavtalene regulerer lønn og rettigheter for alle virksomhetene i Akasiakonsernet.

Langvarig streik

– Det er en lettelse at ansatte, barna og foreldrene nå kan komme tilbake til en normal hverdag. Konflikten har vært en belastning for alle berørte, og det er godt at vi fant fram til en løsning vi kunne samle oss om, sier Skyvulstad videre.

Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta og Lederne har i over fire uker streiket i 20 Akasia-barnehager. FO har også hatt ett medlem ute i konflikt.

Skyvulstad berømmer samholdet mellom organisasjonene og medlemmene som har vært ute i streik.

– Dessverre måtte det en streik til. Men organisasjonene har stått samlet i kravene fra første dag. At vi har fått gjennomslag skyldes i stor grad medlemmene som har tatt kampen og stått i en svært krevende streik, sier han.

De ansatte vil være tilbake på jobb i barnehagene fra kl. 10.00 tirsdag 6. juni.