Si din mening foran tariffoppgjøret 2018

Mennesker sitter rundt et bord og snakker.
Medlemmer og tillitsvalgte skal i de nærmeste ukene og månedene få komme med innspill til hovedtariffoppgjøret 2018. Illustrasjonsfoto: Tom Egil Jensen

Nå har du mulighet til å si din mening. Utdanningsforbundet legger opp til en bred organisasjonsmessig behandling foran hovedtariffoppgjøret 2018. Et viktig tema i høringen er pensjon.

Publisert 27.09.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Medlemmer og tillitsvalgte skal i de nærmeste ukene og månedene få komme med innspill til hovedtariffoppgjøret 2018, i klubbmøter, på lokallagsmøter og på fylkeslagsmøter. Utdanningsforbundet legger opp til en tariffhøring hvor ulike nivå i organisasjonen kan diskutere og gi tilbakemelding på ulike spørsmål og problemstillinger.

– Pensjon er et av temaene vi særlig ønsker medlemmenes tilbakemelding på i denne høringen, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet. 

Hva er viktigst?

Pensjon kommer til å bli et tema i hovedtariffoppgjøret i offentlig sektor, og kan også bli et tema i noen av de private tariffområdene.

– Vi må derfor være godt forberedt. Forhandlerne våre må vi vite hva som er viktigst for medlemmene. Vi må vite at de slutter opp om prinsippene som landsmøtet har vedtatt og er villige til å kjempe for dem, om dette blir nødvendig, forklarer Handal.

Pensjon kan høres både kjedelig og vanskelig ut, men det er lagt opp til prinsipielle diskusjoner der gode forkunnskaper ikke er nødvendig.

– Dette handler om verdier og prioriteringer, og vi håper så mange som mulig vil delta, oppmuntrer Handal.

 

Vi må vite at medlemmene slutter opp om prinsippene om pensjon som landsmøtet har vedtatt, og at de er villige til å kjempe for dem.
Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet

 

Lønn

Lokallag og fylkeslag vil i tillegg få spørsmål og problemstillinger knyttet til sentrale bestemmelser om lokale tillegg. Erfaringer viser at for mange kommuner og fylkeskommuner ikke etterlever disse bestemmelsene.

Landsmøtevedtaket fra 2015 slår fast at sentral lønnsdannelse må være bærebjelken ved fastsetting av lønn.

– Som en oppfølging av landsmøtevedtaket ser derfor sentralstyret behov for sterkere sentrale bestemmelser som regulerer eventuelle lokale lønnstillegg, sier Handal.

Arbeidstid

Utdanningsforbundet gjennomførte våren 2017 en organisasjonsmessig behandling av arbeidstid i tariffområdene KS og Oslo kommune. Nå ønsker vi at medlemmer på de private tariffområdene skal gis mulighet for tilsvarende prosess.

– Vi oppfordrer derfor medlemmer og klubber til å komme med innspill og forslag til prioriteringer. Vi håper på en god prosess med stor aktivitet som kan gi oss et hovedinntrykk og stake ut en retning, sier lederen i Utdanningsforbundet. 

Frist for tilbakemelding til sentralleddet er satt til 22.november. Sentralstyret behandler oppsummering av den organisasjonsmessige behandlingen 12.–13. desember. De overordnede kravene vedtar sentralstyret i januar 2018. Disse kravene vil sammen med oppsummeringen av tariffhøringen være tema i de regionale samlingene i januar/ februar 2018.

Her er alle dokumentene:

Fylkesinfo 21/17
Forberedelser til tariffoppgjøret 2018
Sentrale bestemmelser om lokale lønnstillegg
Pensjon – hvilken vei skal vi gå?
Arbeidstidsavtalen i barnehagen

Hva er et tariffoppgjør?

  • Det gjennomføres tariffoppgjør hvert år, vanligvis innen utgangen av april. Det er hovedoppgjør og mellomoppgjør annet hvert år.
  • I 2018 er det hovedoppgjør. Hovedoppgjøret er det mest omfattende.
  • Hovedtariffavtalen gjelder vanligvis for to år. Ved et hovedtariffoppgjør forhandles det om alle elementene i hovedtariffavtalen (overenskomsten), for eksempel lønn, pensjon og fellesbestemmelser.

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet