– Flott at flere får tilbud om lærerutdanning

Nesten 600 flere enn i fjor har fått tilbud om studieplass på en lærerutdanning, viser tall fra Samordna opptak. – Det er vi godt fornøyd med, sier nestleder Terje Skyvulstad.

Øker mest: Lektor og barnehagelærer

Tallene fra Samordna opptak viser at lektorutdanningen for 8.-13. trinn og barnehagelærerutdanningen fortsetter økningen fra 2016 i antallet tilbudte studieplasser. Lektorutdanningen er også i år vinneren med en økning på 12,6 prosent. For barnehagelærerutdanningen er økningen på 8,9 prosent.  

Fakta: Utvikling søkertall og tilbud 2015-2017

 
Utdanningstype Planlagte studieplasser Søknader førstevalg Tilbud
Lærer - Lektor 936 1920 1530
Lærer - Barnehage 2641 3282 3435
Lærer - Faglærer 563 914 495
Lærer - Grunnskole 1-7 1594 2696 1923
Lærer - Grunnskole 5-10 1399 2603 2007
I alt 7293 12.037 9564


 
Utdanningstype Planlagte studieplasser Søknader førstevalg Tilbud
Lærer - Lektor  977  2030  1615
Lærer - Barnehage  2483  3414  3742
Lærer - Faglærer  576  999  673
Lærer - Grunnskole 1-7  1597  2304  1664
Lærer - Grunnskole 5-10  1427  2563   1965
I alt  7060  11.310  9659

Utdanningstype Planlagte studieplasser Søknader førstevalg Tilbud Endring 16-17
Lærer - Lektor  1006  2369  1819 12,6 %
Lærer - Barnehage  2604  3652  4076 8,7 %
Lærer - Faglærer  527  972  632 -6,1 %
Lærer - Grunnskole 1-7  1503  2187  1681 1,0 %
Lærer - Grunnskole 5-10  1445  2452  2007 2,1 %
I alt  7085  11.632  10.215 5,8 %


 

Stabilt for grunnskolelærerutdanningen

1681 søkere er tilbudt studieplass på grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn. Dette er en økning på 1 prosent. På grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn er økningen på 2,1 prosent.

– Vi har tidligere advart regjeringen om at et opptakskrav med karakteren 4 i matematikk til grunnskolelærerutdanningen og lektorutdanningen vil føre til en nedgang i antallet kvalifiserte, og dermed kan antallet søkere gå ned. Vi er derfor veldig glade for at tallene viser at antall tilbudte studieplasser holder seg stabile, sier Terje Skyvulstad.

I 2017 er det 486 søkere som fikk betinget tilbud om opptak til grunnskolelærerutdanning og lektorutdanning. Disse studentene tilfredsstiller karaktersnittet på 3, men får ikke opptak til lektorutdanningen og grunnskolelærerutdanningen fordi de har karakteren 3 i matematikk.

Søkerne som har karakteren 3 i matematikk og ellers fyller opptakskravene får tilbud om forkurs i matematikk, bestått forkurs gir opptak til studiet. Om det reelle antallet personer som får tilbud om opptak holder seg stabilt fra 2016 vet vi først når forkurset er gjennomført og semesterstart nærmer seg.

Bekymret for yrkesfaglærerutdanningen

Det er dessverre også i år en nedgang i tilbud om opptak til yrkesfaglærerutdanningen. Det bekymrer Terje Skyvulstad og Utdanningsforbundet.

– Vi har i Norge stor mangel på yrkesfaglærere. At det i 2017 er sendt ut 22 prosent færre tilbud om studieplass enn i 2016 er svært bekymringsfullt. Norge trenger mange fagarbeidere fremover. Gode fagarbeidere får vi kun med mange nok dyktige og kvalifiserte yrkesfaglærere, sier forbundets nestleder.

Norge trenger mange fagarbeidere fremover. Gode fagarbeidere får vi kun med mange nok dyktige og kvalifiserte yrkesfaglærere. 

Terje Skyvulstad, nestleder

En undersøkelse av HiOA og NTNU gjennomført i 2013 viser at mer enn 1000 yrkesfaglærere tilsatt i videregående skole ikke har lærerutdanning. Det tar tid å fylle opp dette underskuddet.

– Regjeringen sier at de satser på yrkesfaglærerutdanningen, men det er tydelig at regjeringens politikk ikke fungerer for denne lærerutdanningen. For å øke rekrutteringen er det nødvendig med et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Utdanningsforbundet, universitet og høyskole, skole og arbeidsliv. Utdanningsforbundet tar gjerne initiativ til et slikt samarbeid, og jeg håper partene i arbeidslivet, utdanningssektoren og politikere blir med, avslutter Terje Skyvulstad.

Omtalt

Avbildet: Terje Skyvulstad
Terje Skyvulstad

Nestleder