Så mye betyr en god lærer–elev-relasjon

Lærer prater med en gruppe elever i ungdomsskolealder i skolegård.
Forholdet mellom lærer og elev har mye å si for både læring og trivsel. Foto: Ole Walter Jacobsen

Lærer som er nære og personlige, kan bidra til mindre frafall. Samtidig bedrer de både elevenes psykiske helse og læring.

Publisert 13.03.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Studien Lærer–elev-relasjon, psykisk helse og frafall, fra Høgskolen i Sørøst Norge ble presentert i 2016, med flere interessante funn.

Sårbar periode

Ungdom i videregående skole er i en sårbar utviklingsperiode hvor gode og trygge relasjoner til andre betyr spesielt mye, og et forskerteam fra Høgskolen i Sørøst-Norge har sett nærmere på relasjonen mellom lærer og elev. I en litteraturgjennomgang som er publisert i Scandinavian Psychologist , melder de om to hovedfunn:


1. Når lærer–elev-relasjonen er god, er det lavere risiko for at eleven dropper ut av skolen.


2. Når elever forteller at de har et positivt forhold til læreren, melder de også om bedre selvfølelse og færre depressive symptomer.

Fra tidligere studier vet man at lærer–elev-relasjonen har avgjørende betydning for læring og resultater. Men også praktisk og emosjonell støtte fra læreren bidrar til å styrke lærer–elev-relasjonen, ifølge litteraturstudien som er utført ved Høgskolen i Sørøst-Norge, skriver psykologisk.no.

Tilsvarende funn på ungdomstrinnet

Sosialantropolog Ingrid Smette i NOVA tok doktorgraden på lærer/elev-relasjonen i ungdomsskolen og har sett på den nye lærerrollen i prosjektet Læring på tvers:

 – Dagens lærerrolle har vokst gradvis frem. Den er mindre autoritær og bygger relasjoner til eleven for å fremme læring. Generelt kan vi si at elever i ungdomsskolen trives godt og har gode relasjoner til lærerne sine deres, sier Ingrid Smette til Aftenposten


– Det er avgjørende for god læring at vi kan være oss selv i klasserommet, sier elev Tale Midtgarden Mårdalen til avisen.

Trenger god lærertetthet

Funnene i de to studiene støtter godt opp under det Utdanningsforbundet lenge har hevdet: Et godt forhold mellom lærer og elev er grunnleggende for at elevene skal bli sett og kunne få et best mulig utbytte av skoletiden.

Utdanningsforbundet mener det er opplagt at nære og gode bånd knyttes best når det er god lærerdekning, ettersom lærerne da har større muligheter for å se den enkelte elev.