Prosessen med ny offentlig tjenestepensjon i gang

Unio-leder Raqnhild Lied er forberedt på å finne løsninger på vanskelige problemer når prosessen med ny offentlig tjenestepensjon går videre. Foto: Unio.

Unio, LO, YS og Akademikerne har i dag møtt Arbeids- og sosialdepartementet i prosessen med å komme til enighet om ny offentlig tjenestepensjon.

Publisert 18.12.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Unio, LO, YS og Akademikerne har i dag vært i første møte i en prosess mellom Arbeids- og sosialdepartementet og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i offentlig sektor. Målet er å komme fram til enighet om en ny offentlig tjenestepensjon.

– Unio er fornøyd med at prosessen nå er i gang, og er innstilt på å finne løsninger som samlet sett er gode for våre medlemmer, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Se avtalen som er inngått her

Må tilpasses folketrygden

Dagens tjenestepensjonsordning må tilpasses den nye folketrygden på en bedre måte blant annet for at yngre medlemmer kan kompensere for levealdersjusteringen raskest mulig. 

– Det er viktig å tenke framover i de forhandlingene vi skal inn i, og å finne en balanse mellom mange hensyn, sier Lied.

Partene må bli enige

Hun er åpen på at forhandlingene vil bli vanskelige og at problemstillingene er komplekse, men at arbeidstakerorganisasjonene er innstilt på å finne helhetlige, samlende og gode løsninger for alle i offentlig sektor.

– Regjeringen har vært tydelig på at den ikke vil legge frem et lovforslag for Stortinget uten at partene er enige om ny ordning. Vi har også signaler på at de endringene som skal gjøres i offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP denne gangen ikke er innsparinger. Det vil forhåpentligvis gjøre forhandlingene noe enklere, sier Unio-lederen.

Se mer om pensjon her