Privat AFP med store svakheter

Sjeføkonom i Unio, Erik Orskaug, sittende på stol.
Sjeføkonom i Unii, Erik Orskaug, advarer om svakhetene i privat AFP. Foto: Unio.

- Offentlig sektor kan ikke ha en AFP med store hull slik de har i privat sektor, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug i en kommentar til evalueringsrapporten om AFP i privat sektor.

Publisert 07.12.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Avtalefestet pensjon i privat sektor viser seg å ha store svakheter, viser rapport. Arbeidstakere som faller ut av ordningen med avtalefestet pensjon, risikerer å tape om lag 1 million kroner, selv etter mange år som ansatt i en AFP-bedrift.

Rapporten gelder fellesordningen for AFP og må ikke forveksles med AFP i PBL og FUS, som er en offentlig-lik AFP. Se mer om det her

Rapporten legger grunnlaget

- En omlegging til en livsvarig AFP etter mønster av privat sektor var den viktigste grunnen til at vi sa nei til regjeringens modell i tariffoppgjøret 2009, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

Rapporten er del av en avtale mellom NHO og LO om å evaluere ordningen innen 2017, og den skal brukes som faktagrunnlag for videre behandlinger.

Regler slår utheldig ut

Det er de såkalte kvalifikasjonsreglene som kan slå uheldig ut. Blant annet kreves det at en arbeidstaker må ha arbeidet minst sju av de ni siste årene i en AFP-bedrift. Glipper det her, kan det koste dyrt. Om lag 30 prosent av livsvarig pensjon kan ryke for hver fjerde arbeidstaker.

- Offentlig sektor kan ikke ha en AFP med store hull slik de har i privat sektor. Dette kan vi rette på ved å ha en forsikret AFP i tillegg som tetter hullene i privat AFP.  Da vil de med særaldersgrense, uføre, de med for lav opptjening eller andre grunner til ikke å kvalifisere til ordinær AFP få en forsikret AFP, sier Erik Orskaug.