Pensjonstap for de med lavest inntekt

Sjeføkonom Erik Orskaug i Unio sittende
Unios sjeføkonom Erik Orskaug. Foto: Unio.

Unio er kritisk til regjeringens forslag til hvordan de nye samordningsreglene skal tilpasses den nye folketrygden.

Publisert 21.12.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

- Det vil innebære store individuelle pensjonstap for mange arbeidstakere – spesielt for lavtlønnede, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

Hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden har avgitt et felles høringssvar på regjeringens forslag til nye regler for samordning mellom offentlig tjenestepensjon og ny folket. Dette vil gjelde de som er født etter 1954.

Dette er organisasjonene kritiske til

Organisasjonene kan ikke støtte departementets forslag til endringer i samordningsloven på sentrale punkter, blant annet dette:

  • Den foreslåtte videreføringen av samordningsfordeler er for svak
  • Forslagene ivaretar ikke pensjonsreformens prinsipper for de som står lenge i arbeid.
  • Profilen i departementets forslag vil innebære størst negativ endring fra dagens situasjon ved lav lønn, og særlig ramme grupper med aktivitetsbasert inntekt som bare er pensjonsgivende i folketrygden. Departementet foreslår i realiteten en sjablonmessig samordningsfordel, som vil innebære store individuelle pensjonstap for mange arbeidstakere

I tillegg mener organisasjonene at regelverket for samordning av privat AFP med oppsatte rettigheter fra offentlig tjenestepensjon, bør gis en ny vurdering.

Les hele høringssvaret her