Nye sentre for barnehageforskning

Mannlig barnehagelærer sitter og spiller gitar inne i barnehage foran glade barn som står med hendene i været.
Nye sentre for barnehageforskning skal etableres i Norge. Illustrasjonsfoto fra Rognerbærlia barnehage. Foto: Tom Egil Jensen.

Nylig kunngjorde Norges forskningsråd at det er tildelt 50 millioner kroner til to nye sentre for barnehageforskning.

Publisert 14.12.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Sentrene skal opprettes ved Høgskolen på Vestlandet og ved Universitetet i Stavanger.

- Dette er en god nyhet for barnehage-Norge. Vi gratulerer de to nye barnehagesentrene og gleder oss til nye og spennende forskningsprosjekter, sier nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet.

Trenger forskning på barnehage

Det var i alt seks søkere til midlene og alle søkerne hadde laget skisser til forskningsprosjekter. De to prosjektene som vant ble valgt ut på grunnlag av Forskningsrådets kvalitetskriterier. Prosjektene skal evalueres underveis, og det vurderes om sentrene skal videreføres etter fem år.

- Vi håper at prosjektene som er valgt ut vil gi god og praksisnær forskning til feltet, sier Valås.

Barnehagen er en relativt ung utdanningsinstitusjon, med et didaktisk særpreg som skiller seg fra skolen.

- Derfor trenger vi forskning som er særlig innrettet på barnehagen og som kan bidra til utvikling av barnehagene og av forskningsmiljøet, sier Valås.

Dette skal sentrene gjøre:

• Produsere forskning av høy vitenskapelig kvalitet nasjonalt og internasjonalt, og ha ambisjoner om å vinne fram i konkurranse om forskningsmidler fra EUs rammeprogram H2020

• Ha tverrfaglig og bred metodisk tilnærming

• Bidra til at ny kunnskap blir kjent og anvendt i praksis

• Fremme utviklingen av god praksis i barnehagen og kvaliteten i barnehagelærerutdanningene

• Bidra til utdanning av kandidater på doktorgradsnivå innenfor barnehagerelevant forskning

• Samarbeide og utveksle erfaringer med relevante forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt

• Ha aktiviteter som er godt forankret i institusjonens planer og strategier

• Ha egenfinansiering. Med egenfinansiering meners kontantbidrag eller egeninnsats fra vertsinstitusjonen selv (søker) og/eller samarbeidspartnere

Se mer om saken her (lenke)

Sitert

Hege Valås

2. nestleder