Nå starter lederpolitisk offensiv

Tormod Korpås, leder for sentralt lederråd i Utdanningsforbundet, og Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, vil jobbe for å bedre ledernes rammer for faglig og pedagogisk ledelse. Foto: Eli Kristine Korsmo

– Det er avgjørende at lederne har gode rammer for faglig og pedagogisk ledelse, og Utdanningsforbundet har samlet seg om noen prioriterte satsingsområder rettet mot ledere, sier Tormod Korpås.

Publisert 01.09.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Lederoffensiven skal gjøre Utdanningsforbundet bedre til å ivareta ledermedlemmene, og også bidra til å styrke lærerprofesjonen ved å samle ledere og lærere om felles mål. I lederoffensiven viser vi hva god utdanningsledelse er og hvorfor det er avgjørende for å skape gode barnehager og skoler.

– Det innebærer blant annet tid til pedagogisk ledelse, lønn som samsvarer med ansvar og oppgaver, og rom for å kunne utøve profesjonelt skjønn, sier Tormod Korpås, leder for sentralt lederråd i Utdanningsforbundet.

Lederperspektivet skal fram

Lederoffensiven ble satt i gang med et kurs for lederrådsmedlemmer, fylkesledere og nestledere, samt sentralstyret, i Lærernes hus 31. august.

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, snakket om lederne som en del av profesjonen, men også om hva vi som organisasjon kan tilby lederne.

– Jeg mener at lederne representerer en kraft og en ressurs som vi ikke får godt nok fram i arbeidet med å skape bedre barnehage og skole. Uten at lærerne og lederne står samlet som representanter for lærerprofesjonen, vil profesjonen få mindre makt og innflytelse, sier Handal.

– Vi som er tillitsvalgte og ledere på ulike nivåer må bringe ledernes engasjement inn i alle saker vi jobber med, og hvor dette er viktig. Vi må finne og bruke lederperspektivet i alle saker vi jobber med, fortsetter Handal.

Lederplattform

Tormod Korpås, leder for sentralt lederråd, fulgte opp Handals innledning med å presentere noe av det arbeidet som er gjort med lederoffensiven så langt, og hvilke målsettinger vi har.

– For første gang har Utdanningsforbundet laget et uttrykk for hva vi mener god utdanningsledelse er, gjennom en lederplattform. Den skal formidle ledernes ståsted, skape aksept for ledelse og samtidig skape «vi-følelse» i organisasjonen. Men det viktigste budskapet er at vi tilhører samme profesjon, sier han.

Utdanningsforbundets lederplattform

Utdanningsforbundets leiarplattform

 

Ledere trenger gode rammer for faglig og pedagogisk ledelse.
Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet

 

Ny Facebookside

Det er laget to hefter til hjelp for alle som skal jobbe med lederoffensiven framover. Det ene inneholder de politiske sakene, samt råd og tips til politisk påvirkningsarbeid og mediearbeid. I det andre heftet har vi samlet alt du trenger å vite om ledermedlemmenes plass i organisasjonen, ulike tilbud til ledermedlemmer, møteplasser og tips til hvordan ledermedlemmene kan ivaretas på best mulig måte.

Her finner du alt om lederoffensiven.

I tillegg er det opprettet en egen Facebookside for ledermedlemmer: Lederne i Utdanningsforbundet. Målet er å treffe ledermedlemmene der de er med relevant stoff, og saker som legges ut skal vekke engasjement, følelser, oppleves som nyttige og inspirere til deling og «likes».

Lik og del på Facebook: Lederne i Utdanningsforbundet

Dette er lederoffensiven

Lederoffensiven er et svar på landsmøtets vedtak i 2015 om å sette i gang tiltak som videreutvikler Utdanningsforbundet til å bli et naturlig valg for ledere.

Lederoffensiven består av to hovedområder:

  • rammer for faglig og pedagogisk ledelse, en lederpolitisk offensiv
  • organisasjonsutvikling og ledernes plass i organisasjonen

Arbeid med ekstern og intern kommunikasjon
skal støtte opp under de to hovedområdene.

Les mer og hent ressurser til arbeidet med lederoffensiven her.

Sitert

Tormod Korpås

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet