Minstenorm for lærertetthet

Klasserom med mange elever som rekker opp hånda. Lærer står og ser ut over klassen.
Ingen har påstått at en minstenorm for lærertetthet løser alle utfordringer i skolen. Men den er avgjørende for at alle skoler skal ha mulighet til å gi elevene en likeverdig opplæring, skriver leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal. Foto: Utdanningsforbundet.

Utdanningsforbundet mener Dagens Næringsliv misforstår vårt forslag om en minstenorm for lærertetthet.

Publisert 18.10.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Dagens Næringsliv (DN) omtaler ulike forslag om minstenorm for lærertetthet på lederplass 11.Oktober. Minstenormen omtales som rigid.

Les DN sin leder her

Forslaget er rigid på samme måte som alle reguleringer er rigide i forhold til når det ikke finnes noen regulering. DN synes imidlertid ikke å ha forstått at forslagene bare handler om en nøkkel for å beregne en minste lærerressurs pr. skole i ordinær undervisning. Det betyr at ressurser til spesialundervisning og særskilt språkopplæring kommer i tillegg. Det er så godt som bare sistnevnte type ressurser som fører til at skoler øst i Oslo har flere lærere enn i vest.

Lærerressursene som skal brukes til ordinær undervisning, skal skolene selv fordele på grunnlag av faglig skjønn. Det er altså ikke snakk om rigide bestemmelser, men om at skolene skal sikres lærerressurser som kan brukes fleksibelt.

Hver gang det kommer forslag om å styrke lærertettheten ved skoler som har for mange elever i forhold til lærere, kommer argumentet om at det er for få lærere. På tross av slike argumenter har Stortinget i løpet av 10 år bevilget mange milliarder til økt lærertetthet. Og vi hører ikke at argumentet blir brukt i forhold til behovet for flere lærere når barnetallet øker.

Situasjonen er at det finnes mellom 30 og 40 000 arbeidstakere med lærerutdanning i Norge som ikke jobber i skolen. Undersøkelser vi har gjort viser at mange av disse vil kunne tenke seg å bli lærere dersom lærerlønna kommer på linje med lønna for andre med høyere utdanning i Norge, og dersom de får ansvar for et antall elever som gir dem muligheten til å lykkes som lærere.

Ingen har påstått at en minstenorm for lærertetthet løser alle utfordringer i skolen. Men den er avgjørende for at alle skoler skal ha mulighet til å gi elevene en likeverdig opplæring.

En forkortet versjon av dette innlegget sto på trykk i Dagens Næringsliv 18.10.2017.

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet