Mange lærere vil slutte før pensjonsalder

En dame som peker på en tavle
Få lærere ser for seg å være lærer hele yrkeslivet sitt. Foto: Katrine Lunke

Dagens Perspektiv skriver at kun én av fire lærere i grunnskolen vil fortsette som lærer til de er 67 år. Den viktigste årsaken er for mange elever per lærer.

Publisert 13.02.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

I tillegg til at hver fjerde lærer ønsker å slutte før pensjonsalder, er det omtrent like mange som sier at de sannsynligvis vil slutte i skolen til fordel for et annet yrke. Den siste gruppen sier at de enten vil førtidspensjonere seg, eller er usikre på om de vil fortsette som lærer fram til pensjonsalder.

Tallene i saken fra Dagens Perpektiv er hentet fra en undersøkelse fra 2015 som Respons Analyse har gjort på vegne av Utdanningsforbundet. 6693 lærere som er medlemmer i Utdanningsforbundet har svart.

Stor utfordring at lærere slutter

Skoleforsker Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark uttaler til Dagens Perspektiv at han er bekymret.

– Det at lærere slutter er bekymringsfullt, for vi er i en situasjon der det utdannes for få lærere, og allerede mangler lærere, så som nasjon er dette en veldig utfordring, sier han.

I tillegg mener han at hvis problemet er at lærere ønsker å slutte fordi lærertettheten er for dårlig, så skaper det en annen type diskusjon enn den som sier at økt lærertetthet ikke nødvendigvis fører til bedre læring.

Store summer har ikke hjulpet

De siste årene har store summer blitt tilført kommunene for å øke lærertettheten, uten at det har hjulpet. Lærtettheten i grunnskolen har vært omtrent konstant i den samme perioden.

Det var også noe av budskapet Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, nylig ga politikerne under en høring på Stortinget for et representantforslag om økt lærertetthet og en maksgrense for gjennomsnittlig gruppestørrelse på skolenivå.

Her er alt hva vi sa i høringen

Handal sier til Dagens Perspektiv at: – Vi vet også at foreldre er opptatt av at elevene ikke går i for store klasser eller grupper. Og foreldrene som har mulighet for å velge skole for sine barn, spesielt for de yngre, har en tendens til å velge skoler med høy lærertetthet.

Hele saken fra Dagens Perpektiv her (betaling)