Svakt om tidlig innsats

Statsbudsjettet: – Pengene smøres tynt utover og tiltakene som foreslås er lite forpliktende for kommunene, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

I dag presenterte regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2018. - Allerede i vinter varslet regjeringen i en stortingsmelding om tidlig innsats og kvalitet i skolen, en betydelig innsats på dette området. Det er lite å finne igjen av disse ambisjonene i forslaget til budsjett som ble lagt fram i dag . 

Selv om tidlig innsats er et av områdene som får økning i forslaget til statsbudsjettet, skal midlene fordeles mellom barnehagene og skolene og er lite forpliktende for kommunene.

– Der er det ingen markert økning fra tidligere og det er uforståelig at regjeringen ikke gjør mer for å sikre at pengene faktisk når fram, sier Utdanningsforbundets Steffen Handal.

Minstenorm vil virke bedre

Handal mener at en norm, både for skolen og barnehagen i mye større grad vil sørge for at penger bevilget til flere lærere og tidlig innsats kommer fram til skolene og barnehagene og ikke forsvinner til andre formål.

De siste årene har stortinget gitt 1,3 milliarder til økt lærertetthet, men det vi sitter igjen med er 198 flere lærere på 1.-4.trinn, og dårligere lærertetthet på 5.-10. trinn.

– Denne erfaringen tilsier at en nasjonal minstenorm for lærertetthet er den beste måten å sikre nok lærere på, sier Handal. Han mener dette er den mest effektive ressursbruken for å heve kvaliteten i utdanning.

Hvert barn skal bli sett

– Vi må sørge for at hvert enkelt barn blir sett og unngå alt for store klasser. Det er opplagt at dersom tidlig innsats skal gi resultater så må det flere lærere til, sier Handal.

Regjeringen er avhengig av støtte fra blant annet Krf for å få vedtatt budsjettet.

– Når vi vet at både Ap, SV og KrF er tilhengere av en nasjonal minstenorm for lærertetthet, gir dette muligheter for endelig å få innført et tiltak som virkelig vil bidra til tidlig innsats for elevene, sier Handal som også understreker at evalueringen av regjeringens lærerspesialistpilot ikke er sluttført, og at vi vet svært lite om hvorvidt denne ordningen kan bidra til tidlig og god oppfølging av elevene. Derfor er det lite klokt å utvide denne ordningen under dekke av at det er tidlig innsats, slik regjeringen foreslår i budsjettet for 2018.

Pedagognorm i barnehagen

– Det er positivt at regjeringen nå skjerper pedagognormen og innfører en bemanningsnorm i barnehagen. Dette har vært en kampsak for oss i mange år, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet. Samtidig er han tydelig på at jobben med å få nok lærere i barnehagen ikke er fullført.
– Dette er et steg i retning av en norm som tilsier 50 prosent barnehagelærere. Nå bør regjeringen bevilge midler til en opptrappingsplan som legger til rette for å nå dette målet, sier Handal.

Ber partier samarbeide for minstenorm

–Vi mener at flere lærere i skolen er den viktigste forutsetningen for å sikre tidlig og god oppfølging av elever som har behov for ekstra støtte. En minstenorm for lærertetthet er det eneste tiltaket som vil sikre at midlene som er bevilget til økt lærertetthet, faktisk brukes til flere lærere. Derfor trenger vi et budsjett som setter av midler til en slik minstenorm. Vi oppfordrer Ap, SV, SP, Rødt, Miljøpartiet de grønne og KrF til å gå sammen om å vedta dette, sier Handal.

De viktigste forslagene til statsbudsjett for 2018 

  • 100 millioner kroner til tidlig innsats i barnehage og skole
  • 40 millioner av disse skal gå til flere lærerspesialister
  • 200 millioner kroner i frie midler til kommunene til tidlig innsats i barnehage og skole
  • 70 millioner kroner skal gå til styrking av yrkesfag og fagskoler
  • 32 millioner kroner til nye studieplasser ved fagskolene

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet