Gunstig stipendordning for ansatte uten lærerutdanning

Lærer står og viser stående elever noe med en penn på en blokk
Foto: Therese Borge

Inntil 850 ansatte uten lærerutdannelse eller med fagbrev som vil undervise kan søke stipend på inntil 200.000 kroner. Er dette noe for deg? Søknadsfrist 15. mars.

Publisert 03.03.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Regjeringen har satt av 70 millioner kroner i 2017 til nærmere 850 stipender. Stipendene ligger på mellom 100.000 og 200.000 kroner.

Det er to stipendordninger det nå kan søkes om: De som er ansatt i skolen, men mangler lærerutdanning, og for de som har fagbrev og ønsker å undervise.

Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, er fornøyd med at regjeringen følger opp ordningen og tilbyr stipender til ansatte som ikke har lærerutdanning.

– Vi er svært godt fornøyd med at det legges til rette for at flere får mulighet til å kvalifisere seg som lærere. I dag er det for mange som er i undervisningsstillinger uten å ha kompetanse til det.  De siste årene har vi dessverre sett en økning i antall ukvalifiserte. Det er ikke bra. Vi mener at alle elever har krav på kvalifiserte lærere, sier Handal.

– Det er bra at det også satses på lærere i yrkesfaglige utdanningsprogram. Der er det mange som mangler enten hele eller deler av utdanningen, og Handal håper at ordningen gir flere som ikke har tilstrekkelig kompetanse motivasjon til å fullføre yrkesfaglærerutdanningen.


De to stipendordninger er som følger:

Utdanningsstipendet.
• For ansatte som underviser i skolene, og har relevant utdanning, men som mangler godkjent lærerutdanning. Disse kan søke om stipend for å ta PPU eller en yrkesfaglærerutdanning (PPU-y eller treårig yrkesfaglærerutdanning)
• Regjeringen har satt av 60 mill. kroner til dette formålet • Det kan gis stipend til om lag 750 søkere
• Stipendet er på 100 000 kroner for PPU-y og 200 000 kroner for treårig yrkesfaglærerutdanning
• I 2016 var det 904 personer som fikk stipend. 400 av stipendene gikk til yrkesfaglærere, og 500 til andre lærere


Rekrutteringsstipendet
• For fagarbeidere og andre med annen relevant utdanning som ønsker å ta en yrkesfaglærerutdanning og begynne å jobbe i skolen.  Ordningen var ny i 2016.
• Regjeringen har satt av 11 millioner kroner til dette formålet
• Det kan gis stipend til mellom 100 og 200 søkere avhengig av fordeling mellom søkere til PPU-y og YFL.
• Stipendet er på 100 000 kroner for PPU-y og 200 000 kroner for treårig yrkesfaglærerutdanning.


NB! Vær oppmerksom på at stipendet i utgangspunktet er skattepliktig. Mer om skattereglene kan du lese her.

Søknadsfrist er 15. mars. Her kan du søke.

Studiestart er høsten 2017.