Godt utgangspunkt for omorganisering

Portrettbilde av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og regjeringen ønsker med denne omorganiseringen å få bedre måloppnåelse, mer effektiv oppgaveløsing og flere arbeidsplasser ut av Oslo. Foto: Arun Ghosh

Torsdag la regjeringen fram sin plan for omorganisering av utdanningssektoren.  — Styrket kvalitet i høyere utdanning og forskning er et godt utgangspunkt, sier Utdanningsforbundets Steffen Handal.

Publisert 16.06.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

— Det har vært stor spenning knyttet til de varslede endingene i hele utdanningssektoren etter at Gjedrem-Fagernæs la frem rapporten «Kunnskapssektoren sett utenfra» i fjor, sier Handal.

Avbyråkratisering av offentlig sektor

Rapporten var skrevet på oppdrag for regjeringen, og den skulle vurdere organiseringen av oppgavene til Kunnskapsdepartementet og departementets underliggende organer. I tillegg til denne rapporten og de mange høringsuttalelsene som kom fra sektoren har regjeringens utgangspunkt vært at vi har en solid offentlig sektor i Norge. Men regjeringen har ment at de samfunnsutfordringene vi står ovenfor, som blant annet behovet for nye arbeidsplasser og et grønt skifte, tilsier at det er behov for en omstilling og en avbyråkratisering av offentlig sektor. Røe Isaksen sier han ønsker å styrke kvaliteten i høyere utdanning og understreket at han ønsker seg et forskningsmiljø i verdensklasse.

— Vi er enig med statsråden i at det er sunt å se på organiseringen av oppgavene i lys av de nye samfunnsmessige utfordringene vi står overfor, sier Handal.

Regjeringens hovedgrep er å styrke IKT, sikkerhet og beredskap i hele utdanningssystemet.

— Et viktig grep er å slå sammen Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen til et nytt Utdanningsdirektorat som har det foreløpige navnet «Direktoratet for barnehager, grunnskole og IKT, sier Handal.

Grønt skifte

— Statsråden understreket at det grønne skiftet var viktig, noe Utdanningsforbundet naturlig nok støtter, sier Handal.

Om de foreslåtte endingene vil føre til den endringen som regjeringen ønsker, gjenstå å se.

– Det er fortsatt mange løse tråder og avklaringer som må på plass, sier Handal.

En stor omorganisering som denne vil også ha konsekvenser for enkeltpersoner, og Handal er fornøyd med at statsråden la vekt på at de ansatte skal ivaretas og at omorganiseringen skal skje i nært samarbeid med de tillitsvalgte. Dette er noe Utdanningsforbundet også vil følge opp, både lokalt og nasjonalt.

Arbeidsplasser ut av Oslo

Samtidig er det klart at 60 statlige arbeidsplasser flyttes ut av Oslo. Blant annet vil Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen bli slått sammen fra årsskiftet. Direktoratet vil ha hovedkontor i Oslo, men også virksomhet i Tromsø, Hamar og Molde.
Sekretariatene for foreldreutvalgene for barnehagene og grunnopplæringen blir flyttet fra Oslo til Bø i Telemark løpet av 2018, skriver Kommunal rapport.

Endringene vil i hovedsak gjelde fra 1.1 2018, men noen prosesser kan ta mer tid.