Iransk lærerleder må frigis

Lederen for den iranske lærerfagforeningen Esmael Abdi må frigis nå, krever Education International og Utdanningsforbundet.

Fagforeningslederen ble dømt til seks års fengsel i oktober i 2016 på bakgrunn av falske anklager fra appelldomstolen i Teheran.

Education International mener siktelsen mot Esmael Abdi er urettmessig og i strid med menneskerettighetene. Man kan protesere mot iranske myndigheters behandling av Abdi ved å signere kampanjen under.

Signer Labour Start sin kampanje her

Abdis sak går tilbake til 2015 da han og tre andre iranske tillitsvalgte i lærerorganisasjonen ble arrestert for å forhindre dem i å delta på Education Internationals verdenskongress i Ottawa, Canada.

Abdi ble løslatt i mai 2016 etter en massiv internasjonal kampanje. Da hadde han sultestreiket i 16 dager. Så ble han stilt for retten og i oktober i fjor dømt til seks års fengsel. Esmail Abdis angivelige lovbrudd er fagforeningsaktivitet, demonstrasjoner og kampanjer for gratis offentlig utdanning for alle. 30. april startet Abdi sultestreik for å protestere mot fortsatt ulovlig undertrykking av lærere og menneskerettighetsforkjempere og manglende uavhengighet for domstolene i landet.

Det er krise i Irans utdanningssystem. Privatisering og kommersialisering har ødelagt for et likeverdig og gratis utdanningssystem i landet. Mange elever, spesielt jenter fra lavinntektsfamilier på landsbygda og i nomadeområdene, får ikke anledning til å gå på skolen. Rapporter viser at 3,5 millioner ungdommer ikke får utdanning i Iran i dag. Iranske lærere er fratatt fagforeningsrettigheter spesielt og menneskerettigheter generelt. Lærernes lønninger er ofte under fattigdomsgrensen.

Selv om lærerne opplever undertrykking, har de likevel krefter og mot til å streike og demonstrere over hele landet. Det gjør de fordi det er nødvendig med systemforandringer.

Education International, som representerer lærerfagforeninger over hele verden, har krevd at den iranske regjeringen må oppheve sanksjonene overfor fagforeningsaktivister i lærerorganisasjonene; de har en legitim rett til å drive fagforeningsarbeid.

Den nåværende sultestreiken har gått hardt utover Abdis helse. Han har gått kraftig ned i vekt og lider av forhøyet blodtrykk og svimmelhet. Foreløpig har ikke fengselsvesenet reagerte på dette og Abdi er fast bestemt på å fortsette kampen. Han er holdt under et strengt regime i Evin-fengselet og ble nylig forflyttet til et annet fengsel, hvor han er nektet kontakt med både familien sin og advokaten.