Forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren fortsetter

Partene er enige om å fortsette forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren over nyttår.

Forhandlingene om ny hovedavtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og KS startet 30. november. Den nåværende avtalen utløper 31. desember 2017, men vil gjelde inntil ny avtale er på plass.

Partene er blitt enige om å fortsette forhandlingene etter nyttår, og tar sikte på å avslutte forhandlingene i løpet av januar.

 

Les mer om hovedavtaleforhandlingene her