Forhandler om ny hovedavtale i kommunesektoren

Unio kommune og KS forhandler om ny hovedavtale. – Hovedavtalen tar for seg de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet, sier forhandlingsleder i Unio kommune, Steffen Handal.

– Derfor er det spesielt viktig at partene reviderer og forhandler avtalen med jevne mellomrom, sier forhandlingsleder i Unio kommune, Steffen Handal

Arbeidstakerorganisasjonene overleverte i dag sine første krav til KS. Hovedavtalen for kommunesektoren ble sist gang forhandlet i 2015. Da ble det kun gjort små justeringer av språklig karakter. Avtalen var toårig, og går ut ved årsskiftet.

Se Unio kommunes første krav her

Ønsker å sikre frikjøp

Tilbakemeldinger fra mange tillitsvalgte, både i kommuner og fylkeskommuner, er at det er et økende press på mulighetene for frikjøp etter hovedavtalen.

– Unio mener det er viktig å sikre tillitsvalgte, både i små og store forbund, frikjøp og reell mulighet til å ivareta tillitsvalgtoppgavene. Derfor stiller vi krav som skal sikre de tillitsvalgtes rettigheter og mulighet for frikjøp, sier Handal.

Felles forståelse sikrer god praktisering

Unio mener det er viktig at partene har en felles forståelse og en god praktisering av hovedavtalen.

– Hovedavtalen slik den ligger i dag er i all hovedsak god, men det er et problem at enkelte lokale arbeidsgivere i for liten grad legger til rette for medvirkning og medbestemmelse slik hovedavtalen forutsetter, sier forhandlingslederen videre.

Unio krever derfor at partene enes om å opprette en felles arbeidsgruppe mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene, som skal foreslå tiltak for en god praktisering av avtalen lokalt.

FAKTA:

En hovedavtale er første del av alle tariffavtaler. Hovedavtalene tar for seg de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet.

Den inneholder generelle bestemmelser om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, men regulerer ikke lønn.

Hovedavtalene i arbeidslivet er styrende for reguleringene av andre avtaler. Hovedavtalen for KS-området ble sist gang forhandlet høsten 2015 og trådte i kraft 1. januar 2016. Nå skal avtalen reforhandles.

Den enkelte arbeidstakerorganisasjon er part i Hovedavtalen. For Unio gjelder det følgende medlemsforbund:

 • Utdanningsforbundet
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Forskerforbundet
 • Det norske maskinistforbund
 • Akademikerforbundet
 • Norsk Ergoterapeutforbund
 • Det norske Diakonforbund
 • Norsk Radiografforbund
 • Presteforeningen
 • Bibliotekarforbundet (fra 2018)

Unio har 130 746 medlemmer i KS' tariffområde per 1.1.2017. De største gruppene er Utdanningsforbundet (92 685 medlemmer) og Norsk Sykepleierforbund (30 947 medlemmer). Forhandlingsleder i Unio kommune er Steffen Handal.