Se opptak av Klimaseminaret 2017

Mandag 30. oktober arrangerte vi klimaseminar i Lærernes hus. Her får du oppdatert kunnskap og inspirasjon!

Seminaret var rettet mot lærere, men åpent for alle interesserte. På programmet sto både siste nytt fra klimaforskningen og tips til motiverende undervisning. 

Fagfornyelsen i grunnopplæringen var et hovedtema i år, og vi spurte hvilken plass bærekraftig utvikling kan få i det nye læreplanverket – og i praksis.

For å se sendingen i fullskjerm-modus, klikk på denne lenken.

Klimaseminar

Program

10.00-10.10 Åpning, Steffen Handal, leder, Utdanningsforbundet 

10.10-10.50 Klimaendringene: Hva skjer, hvorfor, og hva skal til for å snu? Bjørn H. Samset, forskningsdirektør, Cicero 

10.50-11.05 Fagfornyelsen og bærekraftig utvikling: Om oppdraget og prosessen framover, Dag Johannes Sunde, Utdanningsdirektoratet 

11.05-11.20 Pause 

11.20-11.50 Bærekraftig utvikling i læreplanen: Hvordan unngå å gå i gamle feller? Astrid Sinnes, førsteamanuensis, NMBU 

11.50-12.10 Framtidspiloten – motiverende klimaundervisning. Julie Ane Ødegaard Borge, rådgiver, RAFTO og Siren Dedekam Lund, Nordahl Grieg videregående skole 

12.10-12.20 Globala Gymnasiet: Slik jobber vi tverrfaglig med bærekraftig utvikling. Video med Lotta Jankell og Karolina Sandahl, Globala Gymnasiet 

12.20-12.40 Bærekraftig undervisning i praksis. Eldri Scheie, Naturfagsenteret 

12.40-13.20 Lunsj 

13.20-13.50 Panelsamtale om fagfornyelsen og bærekraftig utvikling. Moderator: Anne Karin Sæther 

13.50-14.10 Klimakahoot 

14.10-14.30 Utdeling av Utdanningsforbundets klimapris 2017 

14.30-14.50 Pause 

14.50-15.30 Hvordan går det med det grønne skiftet? Jens Ulltveit-Moe, konsernsjef i Umoe og styreleder i Cicero Senter for klimaforskning