Flertall for én time fysisk aktivitet hver dag

Elever skal få én time fysisk aktivitet på skolen hver dag fra 1. til 10. klasse. Det går et flertall på Stortinget inn for. – Fysisk aktivitet er bra for elevene, men dette vedtaket er lite gjennomtenkt, mener Utdanningsforbundet.

– Fysisk aktivitet er bra for elevene, men dette vedtaket er lite gjennomtenkt og i direkte strid med tidligere stortingsvedtak på flere områder, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Les sak fra VG om forslaget her 

I innstillingen fra helsekomiteen blir Regjeringen bedt om å fremme sak for Stortinget om en ordning som sikrer elever på 1.–10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall.

Bryter med lærernes metodefrihet

Stortinget har vedtatt at det er lærernes ansvar og faglige skjønn som skal avgjøre hvilke metoder og virkemidler som skal tas i bruk i undervisningen.

– Det er derfor uforståelig at flertallet nå vil detaljstyre arbeidsmetodene til lærerne innenfor hver eneste dag i hvert eneste fag gjennom hele skoleåret.
Steffen Handal, leder Utdanningsforbundet

 

Bakgrunnen for innstillingen er et forslag fra Sp-representantene Kjersti Toppe i helsekomiteen og Marit Arnstad i utdanningskomiteen for å motvirke inaktivitet og overvekt blant barn og unge. Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV og KrF sikret flertall for forslaget.

Se hele forslaget her

Regnestykket går ikke opp

Handal mener det er for mange mål som skal nås og at det er fagtrengsel i skolen, noe også Stortinget har konstatert. Derfor har man etter råd fra et regjeringsoppnevnt utvalg vedtatt å rydde opp i læreplanene.

– Istedenfor å bidra til denne ryddejobben roter flertallet på Stortinget det nå til ved å introdusere flere, ikke færre mål. Når disse skal nås uten å øke timetallet til elevene, går ikke regnestykket opp. Da ender vi opp med enda flere mål som skal nås på samme tidsrom, sier han.

Handal mener intensjonen om mer fysisk aktivitet i skolen bør sees i sammenheng med den revideringen av læreplanene som nå er i gang, og introduseres uten å detaljstyre lærere og elevers arbeidshverdag.

Hør forslaget bli diskutert i Politisk kvarter

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet