Færre vil bli lærer i grunnskolen

Lærer i klasserom står bøyd over elev og hjelper eleven med oppgaven
– Vi forventer at regjeringen og lokale skolemyndigheter nå følger opp og setter inn flere og andre rekrutteringstiltak som virker, fastslår Steffen Handal. Foto: Ole Walter Jacobsen

Tall fra Samordna opptak viser at det er flere søkere til lærerutdanningene totalt sett. – Men vi er svært bekymret for nedgangen i søkningen til grunnskolelærerutdanningen, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

Publisert 20.04.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

I dag la Samordna opptak fram tallene for hovedopptaket til høgskoler og universiteter for høsten 2017. Nærmere 11.700 har lærerutdanning som førstevalg. Dette er en økning på 2,5% flere studenter sammenlignet med i fjor. Av disse er vel 3000 studieplasser på grunnskolelærerutdanningene. Resten fordeler seg på de øvrige lærerutdanningene. 

Færre søker grunnskolelærerutdanning 
I fjor var det en nedgang i antall søkere til grunnskolelærerutdanningen (GLU) og denne trenden fortsetter også i år. Fra 2016 til 2017 er nedgangen i antallet søkere på GLU 1-7 på 3,6% og for GLU 5-10 er den på 5,5%. Det er samtidig et økende behov for kvalifiserte grunnskolelærere i hele landet, og vi er svært bekymret, sier Handal. 

I forbindelse med Samordna opptak i fjor sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at regjeringen ville vurdere særskilte tiltak dersom ikke rekrutteringen til grunnskolelærerutdanningen bedret seg.

– Vi forventer at regjeringen og lokale skolemyndigheter nå følger opp og setter inn flere og andre rekrutteringstiltak som virker, fastslår Handal.
 
Fra og med høsten er lærerutdanningen femårig og gir mastergrad. I den nye utdanningen vil det være mer faglig fordypning og mer praksis før man kommer ut i jobb. 

– Vi er opptatt av at den nye grunnskolelærerutdanning blir et virkelig kvalitetsløft, og at det ikke blir en ubalanse i rekrutteringen til de ulike trinnene i grunnskolen, sier Handal. 

Utdanningsforbundet er heller ikke fornøyd med at søkningen til faglærer/yrkesfaglærerutdanningene er synkende. Det gir grunn til bekymring med tanke på de store omveltningene fagfornyelsen vil kreve av lærere. Det  er et stort behov for utdannede faglærere i de praktisk-estetiske fagene, og yrkesfaglærere i videregående skole – og vi vil samarbeide med myndighetene for å styrke søkningen til disse lærerutdanningene.

Antallet søkere øker
Antallet søkere til høyere utdanning totalt har økt fra 132.021 i 2016 til 135.587 i år. Det betyr at det er 2,7 % flere søkere i 2017 enn i fjor.

 
Økningen er spesielt høy på lektorutdanningene med hele 15,4%. For barnehagelærerutdanningen fortsetter økningen. I år er det 7,8% flere søkere til denne utdanningen. 

– Det er bra at vi også i år ser at flere søker seg til barnehagelærerutdanningen. Det er svært positivt med tanke på at det nå er politisk vilje til at andelen barnehagelærere skal opp til 50 prosent, sier Handal. I Nord-Norge er søkertallene svært gode, hele 45 % flere søkere til lærerutdanningene enn i 2016. 

– Dette er gledelig, sier Handal. Dette kan skyldes både det gode rekrutteringsarbeidet på universitetene i Nord-Norge og regjeringens tiltak.