Debatt om kunst og håndverk i skolen

Maleri på glassplate gjort av barn
Ett eller to fag? Turid Buan Øfsti sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet gleder seg til debatten om Kunst- og håndverksfaget. Foto: Ole Walter Jacobsen

Regjeringen har foreslått å styrke kunst- og håndverksfaget i skolen ved å dele det. Fagmiljøet mener dette vil få motsatt effekt. Tirsdag blir det debatt i Lærernes hus.

Publisert 20.04.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Regjeringen foreslo å utrede om faget kunst- og håndverk skulle styrkes ved å dele faget i to ulike deler på ungdomstrinnet, med en egen læreplan i håndverksfag og en egen plan for kunstfag. Kirke,- utdannings, og forskningskomiteen (KUF-komiteen) innstilte på at kunst- og håndverksfaget skulle beholdes som et samlet fag. Da Stortinget behandlet meldingen endte debatten på å utrede en deling – i tråd med regjeringens opprinnelige forslag.

Et samlet kunst- og håndverksmiljø står sammen mot deling. Man frykter at en slik deling vil tvinge elever til å velge mellom enten kunst eller håndverk.

– Mange kan enes om at det er behov for å styrke håndverk i skolen, men er deling svaret?  spør Turid Buan Øfsti, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet. 

Forbundet har invitert en rekke fagfolk fra alle leirer til debatt om saken tirsdag 25.04. 

– Vi er overveldet over responsen sier Buan Øfsti. – Over 100 har allerede meldt seg på debattkvelden i Lærernes hus. 

–Vi ønsker å snu alle steinene i løpet av kvelden. Vi har invitert hele KUF-komiteen og selvsagt representanter for Høyre, - vi håper fortsatt at de vil delta i debatten, sier Buan Øfsti. Hun mener at det å dele et allerede lite fag i skolen er et relativt stort grep.– Å oppfordre elevene i så tidlig alder til å velge halvparten av et fag og velge bort den andre er et enda større grep, sier Buan Øfsti.

– Utdanningsforbundet imøteser en utredning som forhåpentligvis vil kunne løfte noen av disse spørsmålene, gi oss et bedre kunnskapsgrunnlag og bedre forståelse for merverdien for elevene, avslutter Buan Øfsti som ser frem til debatten mandag – og håper å se og høre mange engasjerte lærere, skoleledere, representanter fra fagmiljøene, myndighetene og næringslivet.

Det er fortsatt mulig å melde seg på debattkvelden som er gratis her