Bli med på SETT 2017!

Åpningen av SETT-konferansen 2016 på Lillestrøm. Fra venstre: Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, Fredrik Svensson, gründer av SETT og Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo. De tre fyrer av hver sin konfettikanon.
Åpningen av SETT-konferansen i fjor. Fra venstre: Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, Fredrik Svensson, gründer av SETT og Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo. Foto: Arun Ghosh

SETT er Skandinavias største messe og konferanse for moderne og innovativ læring. La deg inspirere og finn nye måter å jobbe på i barnehage og skole.

Publisert 06.09.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

SETT arrangeres på Lillestrøm 29. og 30. november.

Årets konferanse har profilerte foredragsholdere som kan gi inspirasjon og ny kunnskap til alle som jobber i barnehage og skole. Seminarene, forelesningene og workshopene holdes av utviklingsorienterte lærere og ledere i barnehage og skole, i tillegg til andre sentrale aktører i utdanningssektoren. Hensikten med konferansen er å gi deg nye, interessante ideer til hvordan du praktisk og konkret kan utvikle både deg selv, skolen eller barnehagen i nye, spennende retninger.

Sett sammen eget program

Fordelen med SETT er at det finnes mange valgmuligheter og parallelle forelesninger slik at du kan planlegge og sette sammen ditt eget program.

Konferansen har et eget lederspor, samtidig som det er mulig å følge det du måtte ønske i barnehage- og skolesporet. Kanskje ønsker du Ann S Michaelsens foredrag «Innovate or die – Ledelse i digitaliserte og nyskapende læringsmiljøer», eller Morten Solheim fortelle om «Nyheter i sandkassa»? Hva med å oppleve Barbro Hardersen «Digital dømmekraft – alltid på agendaen!»? Eller kanskje frister Cathrine Darre Fragells «Skaperglede og forskertrang, digitale verktøy i pedagogisk praksis»?

Hovedtema for årets konferanse:

Mestre det digitale samfunnet og mestre livet

Digitaliseringen gjennomsyrer samfunnet. Via sosiale medier kan alle delta i det offentlige ordskiftet. Samtidig får vi flere utfordringer, spesielt i forhold til personvern. Hvordan forbereder vi barna på hva som venter dem? Hva skal til for at de skal bli velfungerende samfunnsborgere som mestrer livet, skolen og det digitaliserte samfunnet?

Hvordan utnytter vi teknologien?

Når undervisningen har blitt bedre ved bruk av digitale verktøy, hvilke grep har lærerne da tatt? Hvordan kan digitale verktøy bidra til at elevene lærer mer og bedre? Hvordan kan bruk av teknologi øke motivasjonen for læring, tilpasse undervisningen og styrke eleven? Ny teknologi gir nye muligheter og vi får vite hvordan den best kan utnyttes.

Barnekultur på ramme alvor

Hva er egentlig barnekultur på 2000-tallet, og hva må vi vite for å skape et innhold som gir mening for barna? Digitale hjelpemidler får en stadig større plass. Hvordan påvirkes barna av den konstante informasjonsflyten som omgir dem? Hvordan kan moderne hjelpemidler brukes for å oppmuntre til kreativitet og lek? I følge forslaget til ny rammeplan skal barnehagens digitale praksis bidra til barnas lek, kreativitet og læring. På SETT vil vi se nærmere på hvordan vi kan løse dette oppdraget.
I tillegg til konferansen har SETT en messe hvor utstillere fra hele utdanningsområdet tilbyr forelesninger, demonstrasjoner, workshops, intervjuer og diskusjoner.

Meld deg på her
Programmet oppdateres forløpende: Se hele konferanseprogrammet her