- Barnehagelærernes holdninger og kunnskaper er viktigst

- Vurdering i barnehagen handler primært om barnehagelærernes holdninger og kunnskaper, og sekundært om hvilke metoder de bruker. Det sier forskerne bak nytt forskningsprosjekt om vurdering i barnehagen.

Publisert 27.11.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Når ansatte i barnehagen samarbeider og systematiserer vurderingen de gjør, så bidrar det til at flere barn blir sett. Det viser resultatene fra et forsknings- og utviklingsprosjekt gjennomført i to barnehager.

Prosjektet som nå er ferdigstilt er oppsummert i rapporten "Flere barn på blokka". Det ble initiert av Utdanningsforbundet i 2015 og resultatene som har kommet fram vil komme til nytte, tror Hege Valås, 2. nestleder i Utdanningsforbundet.

- Dette gir oss viktig kunnskap om vurderingsarbeidet i barnehagen, sier hun. Valås roser de to barnehagene som har deltatt i FoU-prosjektet og sier at resultatet forhåpentligvis vil fungere som en brobygger i en til tider polarisert debatt.

- Det aller viktigste vi ser i rapporten er at systematisk vurderingsarbeid sikrer at barnehagelærerne i mye større grad løfter vurderingsarbeidet fra en individuell praksis til en kollektiv praksis, understreker Valås.

Hege Valås, portrettfoto

Kompetanse og holdninger er det viktigste

Ansvarlige forskere for prosjektet har vært førsteamanuensis Liv Torunn Eik (Høgskolen i Sørøst-Norge) og førsteamanuensis Gerd Sylvi Steinnes (Høgskolen i Volda).

- Vi vil først og fremst trekke fram at de barnehagelærerne vi har møtt gjennom dette prosjektet har hatt høy grad av etisk bevissthet rundt arbeidet med vurdering, de har kunnskap om vurdering og har vurdert tidligere, understreker Steinnes. Hun forteller videre at kunnskapen lærerne har hatt har gjennom prosjektet gått fra å være en indviduell praksis til en kollektiv praksis.

-  Vi ser at det utvikler seg en større grad av kollektiv praksis, der hvor barnehagelærerne deler vurderinger med hverandre, noe som er viktig for å ansvarliggjøre de profesjonelle vurderingene som barnehagelærerne gjør, understreker hun.

Barns trivsel i barnehagen

Prosjekt i to barnehager

  • Prosjektet har vært drevet som et utviklingsprosjekt i to barnehager, som gjennom en periode på halvannet år har analysert og utvikle sitt eget vurderingsarbeid.
  • Førstelektor Turid Thorsby Jansen har vært veileder for barnehagene under prosjektet.
  • Førsteamanuensisene Liv Torunn Eik (Høgskolen i Sørøst-Norge) og Gerd Sylvi Steinnes (Høgskolen i Volda) har vært ansvarlige forskere for prosjektet, og har stått for gjennomføring av gruppeintervjuer av eiere, ledere og barnehagelærere i perioden.
  • I tillegg har de analysert de vurderingsarbeidet i lys av gjeldende styringsdokumenter og barnehagenes årsplaner.

- Sett av tid til å systematisere

Et sentralt funn fra prosjektet er at det å avsette tid til å systematisere vurderingsarbeidet, bidrar til at flere barn blir sett. 

Liv Torunn Eik (Høgskolen i Sørøst-Norge) sier at de mener at å utvikle barnehagens vurderingspraksiser handler mer om barnehagelærernes mer kunnskaper og holdninger enn om de metodene som blir brukt.

- Dette forutsetter kollektivt samarbeid og det forutsetter tillit til barnehagelærerne til at de er i stand til å ivareta sitt store profesjonelle ansvar, understreker Eik. 

De ønsker seg en mindre polarisert og mer nyansert debatt om vurdering i barnehagen, og håper prosjektet kan inspirere andre barnehager til å utvikle en mer kollektiv og systematisk måte å jobbe med vurdering på.

- Slik jeg leser rapporten og det jeg legger merke til så er det nettopp det at med denne systematikken så klarer man i mye større grad å legge barnehagelærernes kompetanse til grunn. Gjennom dette så kan man også trekke fram et ulikt omfang av de metodene som barnehagelærerne faktisk har i verktøkassa si til å drive en god vurderingspraksis, sier Hege Valås.. 

Forskerne har analysert vurderingsarbeidet i lys av gjeldende styringsdokumenter og barnehagenes årsplaner og gjennomført gruppeintervjuer av eiere, ledere og barnehagelærere. Tittelen på rapporten, «Flere barn på blokka», peker mot at barnehagelærerne ved flere anledninger sa at de nå hadde flere barn på blokka. Mer ble skrevet ned og dokumentert.