Barnehagedagen 2018: La meg skape!

Logo for Barnehagedagen 2018
Bli med og marker Barnehagedagen 13. mars neste år.

I 2018 arrangeres Barnehagedagen tirsdag 13. mars. Tema er barnehagens arbeid med kunst, kultur og kreativitet under slagordet: «La meg skape!»

Publisert 14.11.2017

Barnehagedagen markeres i mars hvert år, og det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som sammen står bak markeringen. Formålet er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. Det er fremdeles for dårlig kjennskap til innholdet i det pedagogiske arbeidet i barnehagene, både blant politikere, foreldre og andre.

Hvorfor er kunst, kultur og kreativitet valgt som tema?

For å skape noe nytt og finne bedre løsninger i framtiden, må barna få erfare at deres initiativ og tanker kan føre til utvikling av noe helt nytt. Kunst og håndverk er både kreativt og praktisk, og det bidrar til å knytte sammen kulturarv, tradisjoner og nyskaping. Estetisk kompetanse er en kilde til utvikling. Fra personlig vekst og innflytelse på egne omgivelser, til kreativ nytenkning i et større samfunnsperspektiv. Samisk kunst og håndverk, duodji, er et eksempel på en del av kulturarven som det er viktig at ikke glemmes.

Kreativitet fremmer nysgjerrighet og læring og gir barn varierte måter å sanse, oppleve og uttrykke seg på.

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Den nye rammeplanen sier at opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk. Fagområdet omfavner derfor mange ulike uttrykksformer, som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film og foto, arkitektur og design. Barnehagens skal gi barna tilgang på tid, ting og materiell som både støtter og utfordrer deres uttrykksformer. Barna skal blant annet få ta i bruk fantasien, bearbeide inntrykk, skape sine egne uttrykk og oppleve glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet.

Ifølge rammeplanen skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering.

Bli med og synliggjør betydningen av kunst, kultur og kreativitet

Eksempler på hva som kan gjøres på Barnehagedagen:

• Hva er god kvalitet i arbeid med kunst, kultur og kreativitet i barnehagen? Arrangere debatter om temaet og dele erfaringer barnehagene imellom.
Noen eksempler på mulige vinklinger:
- Overgangen fra barnehage til skole: Hvordan blir det barna har med seg av skaperglede fra barnehagen ført videre i skolen?
- Hva har barna lært av nærmiljøets arkitektur? Hvilke opplevelser av kunst, design og kulturelle uttrykk har vi gitt barna? 
- Hvilken rolle spiller kunst, kultur og kreativitet for lekeevne og lekeglede?
- Hvilken rolle spiller kunst, kultur og kreativitet for læringsmiljøet i barnehagen?

• Vise fram kunst- og kulturprosjekter dere har arbeidet med i barnehagen. Invitere nærmiljøet, politikere og foresatte til utstillinger, forestillinger eller filmfremvisning.

• Vise eksempler på kreative løsninger blant barna. I konstruksjonslek, i dramatisering, i skaping av musikk, sanger og regler.

Fakta Barnehagedagen:
Barnehagedagen er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for andre for å vise og synliggjøre barnehagens aktiviteter - der lek, læring, danning og omsorg er grunnleggende. Barnehagedagen markeres i mars hvert år, første gang i 2005. Dagen markeres i mange barnehager landet rundt, og er blitt en tradisjon i store deler av barnehagenorge.

Materiell til Barnehagedagen

• Nedlastbare plakater i ulike formater og språkformer, og annen nyttig info, vil bli lagt ut på nettsidene i løpet av januar eller februar.

• For faglig bakgrunnsstoff og inspirasjon til arbeidet se utdanningsforskning.no og nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Bli med og marker Barnehagedagen 2018

Vi håper dere benytter anledningen til å synliggjøre arbeidet med kunst, kultur og kreativitet tirsdag 13. mars.

Lykke til med markering!
Hilsen arbeidsgruppa for Barnehagedagen

Utdanningsforbundet   Fagforbundet  Foreldreutvalget for barnehager FUB