Åpner økonomisk tilsyn i fire private barnehager

Barnehagebarn arbeider med kunst og håndverk med en barnehagelærer
Utdanningsforbundet mener det må innføres et lovkrav som sikrer ansatte i private barnehager lønns- og arbeidsvilkår likeverdig med kommunale barnehager. Illustrasjonsfoto: Tom-Egil Jensen

Rådmannen i Trondheim er bekymret over lave utgifter til lønn i de aktuelle barnehagene. Også transaksjoner med «nærstående parter» er tema for tilsynet, skriver Adresseavisen.

Publisert 13.11.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Rådmannen i Trondheim har gått byens private barnehager nærmere etter i sømmene.
I en omfattende rapport konkluderer de med at et flertall av barnehagene har gode lønns- og arbeidsvilkår for sine ansatte. Det er heller ikke store forskjeller i bemanningstettheten mellom private og kommunale barnehager. Noen bekymringsfulle forhold kommer likevel frem, skriver Adresseavisen.

– På bakgrunn av en samlet risikovurdering vil vi åpne økonomisk tilsyn i fire private barnehager, informerte kommunaldirektør Camilla Trud Nereid politikerne i formannskapet nylig.

10 prosent lavere lønn

7 av 81 private barnehager i Trondheim har personalkostnader som ligger 10 prosent lavere eller mer per ansatt sammenlignet med kommunale barnehager.

– Det finnes mange gode private barnehager, men det er grunn til å se nærmere på noen av dem. Vi vil vite om pengene kommer ungene til gode, eller om de forsvinner ut av systemet. Vi vil også vite hva slags lønn og pensjon de ansatte har, sa Ottar Michelsen (SV) i formannskapet. Han får følge av Utdanningsforbundet sin leder i Trondheim:

 Lønn er den største utgiftsposten, og tilskuddet til private barnehager forutsetter i dag at private tilbydere ikke bruker «vesentlig mindre» enn kommunale barnehager. De fleste private eiere har gode avtaler og ryddige forhold, det er de dårlige eierne som må endre praksis med strengere krav, skriver leder i Utdanningsforbundet i Trondheim Geir Røsvoll i en e-epost.

Handler med nærstående

30 av 81 private barnehager har oppgitt transaksjoner med nærstående parter, ifølge rapporten. På ett år gjelder det totalt 19,5 millioner kroner, og mesteparten handler om felleskostnader til konsern og husleie til selskap i samme konsern. Tre private barnehager står for 7,5 millioner av dette.

– Det er nettopp her man har mulighet for å hente ut overskudd, ved å bruke overprising fra morselskap, sier Michelsen.

Private barnehagers landsforbund (PBL) er opptatt av at ingen må forhåndsdømmes:
– Det er naturlig at kommunen går inn og undersøker når de mener det er grunnlag for å sjekke forholdene. Så er det en lang vei derfra til at det eventuelt er misbrukt offentlige midler. Nå er det viktig at det blir et godt og opplyst tilsyn og at man ikke forhåndsdømmer, sier kommunikasjonsdirektør Marius Iversen.

Han sier PBL forventer at alle barnehager driver i henhold til lov og forskrift.
– Hvis det finnes enkeltbarnehager som ikke gjør det, er det bra at det avdekkes og ryddes opp i, sier han.

Hva tenker du om de syv barnehagene som har vesentlig lavere lønnsnivå?

– Det kan være mange grunner til det, blant annet ansienniteten til de ansatte, sier Iversen.

Les hele artikkelen i Adresseavisen 13.11.2017

Les vår sak om manglende barnehagetilysn

Les mer om privatisering og kommersialisering av barnehager og skoler