Akasia-streiken trappes opp

Logo Akasia og logo Utdanningsforbundet
Streiken i Akasia trappes opp fra mandag 29. mai.

Arbeidstakerorganisasjonene varsler ytterligere opptrapping av streiken i Akasia. Det foreligger ingen planer om å avvikle streiken og utspillet fra arbeidsgiver inneholdt ingen gode løsninger.

Publisert 24.05.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

I alt 76 medlemmer i de ulike arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og Lederne går ut i konflikt fra mandag morgen 29. mai. Da er i alt 357 medlemmer i streik. Dermed er alle barnehagene i Akasia tatt ut i streik, til sammen 20 barnehager.

Ingen forslag til løsning

Tidligere i uken mottok fagforeningene et brev fra Spekter som er blitt fremstilt som en initiativ til å løse streiken.

– Brevet fra Spekter, Akasias arbeidsgiverforening, inneholdt ingen forslag til løsning, slik vi ser det, mener forhandlingslederne i de fire fagforbundene. Løsningen som Spekter beskriver som «pragmatisk» og å «imøtekomme fagforeningene på en rekke punkter» er i realiteten en splitt-og-hersk-løsning. Det aksepterer vi ikke.

Ordningen vil også være mer komplisert for både ansatte og arbeidsgiver. Hvis Spekter er klar til å snakke om livsvarig pensjon som er like god for kvinner og menn, slik de ansatte i Akasia hadde før, er vi beredt til å møte dem, mener de fire forhandlingslederne.

Arbeidstakerorganisasjonene har svart Spekter i et felles brev der det blant annet heter:

«Vi stiller oss positive til videre løsningsorientert dialog langs følgende linjer:

Det etableres tariffavtaler for Akasia med lønnsoppgjør for 2016 og 2017 i forlengelsen av det arbeidet partene allerede har gjort ved hjelp av mekleren, der blant annet sykelønnsbestemmelser og annet gjenstår. Pensjonsspørsmålet løses ved etablering av hybridpensjon i samsvar med kravet med virkning fra 1.1.2018. Privat AFP gjøres gjeldende på vanlig måte.»

Da vil grunnlaget for rettssakene også falle bort. Arbeidstakerne opprettholder nå sitt krav om en pensjonsordning som er lik for kvinner og menn og som varer livet ut.

Uverdig spill for galleriet  

– Arbeidstakerne forsøkte å rette ut en hånd til Akasia for å gjøre det mulig for førskolebarna å få en god avslutning på årene i barnehagen, ved å åpne for dispensasjoner. Når Spekter later som de tror at dette er et varsel om at plassfratredelsene nå blir trukket tilbake er det et uverdig spill for galleriet.

Anne-Kari Bratten i Spekter vet svært godt at det ikke er slik. Å gi en dispensasjon er selvsagt ikke å avslutte en streik. Vi åpner barnehagene for en avslutning hvis arbeidsgiver søker om det. Så langt har de ikke gjort det. Det er bare å søke. Vi innvilger, sier de fire forhandlingslederne.