– Dovre-modellen gir mindre frafall

Økte lærertettheten: – Nå, seks år etter at vi innførte to-lærer modellen ser vi at frafallet i videregående er nærmest null, sier rektor ved Dombås barneskole, Arild Killi.

Skolen hans er en av de tre skolene i Dovre kommune som i 2011 innførte den såkalte Dovre-modellen som innebærer at de fleste av elevene har to lærere i hver klasse.

Nå begynner de langsiktige resultatene å vise seg. Ikke bare på barneskolenivå, men også senere. Frafallet i videregående skole har nemlig stupt.

– Før var vi blant de kommunene som hadde høyt frafall, men nå er vi nede i nesten null, sier Killi.

Kommunen har fått mye oppmerksomhet etter at de har fått gode resultater med å øke lærertettheten på de første trinnene.

Mindre spesialundervisning

Fram til 2009 hadde Dovre kommune en høyere andel elever med spesialundervisning enn landsgjennomsnittet. I toppårene 2007 og 2008 lå andelen på rundt ti prosent, og flere mottok spesialundervisning på ungdomstrinnet enn på barnetrinnet, stikk i strid med målene om tidlig innsats.

Dovre-modellen baserer seg blant annet på to lærere på 1. og 2. trinn, to lærere i basisfagene norsk, matte og engelsk på alle trinn, en maksimal gruppestørrelse på 12-15 elever i fag som svømming, mat/helse, kunst/håndverk og musikk.

Andelen elever med spesialundervisning ble halvert på bare ett år og har siden ligget under fem prosent.

Fjern stigmatiseringen

Han mener den viktigste grunnen til å øke lærertettheten, slik de har gjort i Dovre kommune, er inkludering.

– 55.000 elever i Norge tar hver dag med seg ranselen sin ut av sitt klasserom for å gå til spesialundervisning. Dette fører til stigmatisering av mange av disse barna. De får et stempel, som de bærer med seg resten av livet, sier rektoren.

Dovre kommune har valgt å bruke pengene de før brukte på spesialundervisning på større lærertetthet og Killi er overbevist om at dette er en fornuftig omprioritering.

– Forskning viser at spesialundervisning er lite effektivt. Særlig når man ser det opp mot de negative konsekvensene dette har for elevene.

Han fremhever trivsel som en forutsetning for læring:

– Våre elever trives godt. Alle er fullverdige medlemmer av klassen. Med to-lærer systemet er vi ikke så sårbare ved for eksempel sjukdom. Vi tar ikke inn ufaglærte vikarer som ikke kjenner elevene. Vi legger vekt på kontinuitet, at begge lærerne vet hva som er gjennomgått i timene og kjenner den enkelte elev, sier Killi.

Sørlandet følger

Nå spres Dovre-modellen til flere kommuner. 150 skoler på Sørlandet skal nå ta i bruk modellen. Rektor Killi gleder seg over dette og ønsker at enda flere kommuner følger etter.

– Kommunene som får penger til tidlig innsats må bruke ressursene til det de skal brukes til, dette er tiltak vi vet virker, avslutter han.

Dovre-modellen

  • To lærere på 1. og 2. trinn.
  • To lærere i basisfagene norsk, matte og engelsk på alle trinn.
  • Maksimal gruppestørrelse 12–15 elever i fag som svømming, mat/helse, kunst/håndverk og musikk.
  • 1 ekstra time i uka til lærere i samfunnsfag og naturfag, for elever på mellomtrinnet som sliter med lesing.
  • De ekstra lærerressursene skal stimulere til tidlig innsats når elever blir hengende etter.
  • Flere forskningsbaserte kompetansehevingstiltak, blant annet regionalt samarbeid med Bredtvet kompetansesenter om ny leseplan og intensivkursing.
  • Felles sett av læringsstrategier på alle de tre skolene i kommunen.
  • Intensive lesekurs som går fire dager i uka over en 8- ukersperiode for elever i 4-7.klasse som sliter med lesefart og leseforståelse. Etter Vigdis Refsahl sin forskningsbaserte modell.