Se debatt om generell del av læreplanen

Vi arrangerte debatt om generell del av læreplanverket i Lærernes hus. Du kan se den i opptak.

Vi sendte debatten direkte på Facebook - se den her.

I 1993 kom Generell del av læreplanverket, som har overlevd både Kunnskapsløftet og ny formålsparagraf.

Nå er det tid for fornyelse.

Generell del er svært viktig for lærerne, fordi den sier noe om opplæringens brede danningsoppdrag og utgjør et felles verdigrunnlag for skolen. Men det er viktig at en ny Generell del ikke blir skolens ansvar alene, men et ansvar for hele samfunnet.

Regjeringen sier at læreplanverket skal fornyes slik at det reflekterer dagens skolevirkelighet og de utfordringene barn og unge møter i dag. Som et ledd i dette skal det også utvikles en ny Generell del. Generell del skal fortsatt utdype verdigrunnlaget i formålet, og løfte fram opplæringenes brede lærings- og kunnskapssyn. I tillegg skal den tydeliggjøre skolens rolle i samfunnet.

Vi ønsker å bidra til debatt om skolens verdigrunnlag. En debatt som favner bredt, som engasjerer og er relevant for samfunnet som helhet. Til vårt debattmøte i Lærerens hus kommer blant annet statsråd Torbjørn Røe Isaksen, næringslivsleder Johan H. Andresen, avdelingsoverlege ved Oslo Universitetssykehus, Trond H. Diseth, førsteamanuensis ved Det teologiske menighetsfakultet, Trine Anker, og leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal. I tillegg kan du møte lærer og avdelingsleder ved Persbråten videregående skole, Ane Krogsæter Aarre.

Kommentatorer er tidligere ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, Hanna Marit Jahr, og professor ved Høgskolen i Bergen, Tom Are Trippestad.

Aktuelle spørsmål: Hvordan kan skolen øve opp elevenes evne til kritisk tenkning og utøvelse av god dømmekraft? Hvordan kan Generell del få større betydning for skolens praksis? På hvilken måte kan Generell del legge til rette for og støtte lærernes arbeid og samarbeid om opplæringen?