Miljøbarnehage vant klimaprisen

Ytteren miljøbarnehage fra Rana i Nordland har fått Utdanningsforbundets klimapris for 2016.

Prisen ble delt ut på et klimaseminar i Lærernes hus i Oslo mandag 31. oktober.

– Ytteren miljøbarnehage har jobbet aktivt med klima- og miljøspørsmål over mange år, og klart å integrere miljøarbeidet i det pedagogiske arbeidet i hverdagen, sier Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal.

En måte å leve på

Ytteren miljøbarnehage vil at barn skal få kunnskap, erfaringer og holdninger som kan sette dem i stand til å kunne ta vare på jordkloden, både nå og senere i livet.

Prisvinneren sier at en bærekraftig bruk av ressurser er «mer enn en pedagogisk idé, og mer enn et metodisk opplegg. Det er en måte å leve på, og et oppdrag som alltid vil være der».

For å dele sine erfaringer med gjenbruk som pedagogisk verktøy, har barnehagen arrangert flere fagkvelder, der ansatte i andre barnehager og skoler, samt lokale politikere, har vært invitert.

Kunst av søppel

Barnehagens miljøengasjement har kommet til uttrykk gjennom flere større prosjekter i lokalmiljøet.

Et eksempel er arbeidet med maritim forurensning og rydding av søppel som endte opp som kunstutstilling på Rana museum og utsmykning hos Helgeland avfallsforedling.


Les hele juryens begrunnelse.

Juryen

Det er forsikringsselskapet Tryg, Naturvernforbundet og Utdanningsforbundet som samarbeider om prisen.

Juryen har bestått av Monica Rimestad, leder av samfunnsansvar i Tryg, Audun Randen Johnson, rådgiver i Naturvernforbundet og Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet. Handal er leder av juryen.

Prisvinneren har fått et diplom og 50.000 kroner.