Ingen unntak for avkortning av AFP

Arbeids- og sosialdepartementet gir ikke unntak for avkortning av AFP for pensjonerte lærere som er med i lærerpoolen for asylbarn.

Publisert 08.03.2016 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Lærerpoolen for asylbarn ble opprettet av Kunnskapsdepartementet for å sørge for at alle barn og unge som kommer til Norge som asylsøkere raskt skal få et tilbud om skolegang.

Utdanningsforbundet har tidligere støttet dette tiltaket og oppfordret egne medlemmer til å delta dersom de har anledning. Samtidig har forbundet vært klar på at man måtte få til en ordning som ikke straffet førtidspensjonerte lærere økonomisk.

Burde vist fleksibilitet

– Vi vet at mange av våre førtidspensjonerte medlemmer trolig har meldt seg til tjeneste i lærerpoolen og det er vi stolte av. Men det blir helt feil at dette engasjementet skal føre til at deres pensjoner blir redusert. Arbeids- og sosialdepartementet burde vist større velvilje og fleksibilitet i denne situasjonen, sier Handal.

Endrer ikke regelverket

Lærerne som er med i lærerpoolen skal lønnes etter tariffavtalen. Problemet oppstår for lærere som er en del av AFP-avtalen. Her har Kunnskapsdepartementet hatt en dialog med Arbeids- og sosialdepartementet for å se på om det kunne være grunnlag for å gjøre unntak for regelen om avkortning i AFP. Konklusjonen er at det ikke åpnes for det i denne omgang. Grunnen som oppgis fra regjeringen er at regelverket for offentlig AFP er noe partene og myndighetene har kommet frem til etter drøftinger og derfor ønsker de ikke å endre enkeltelementer i regelverket nå.

Bekymret for barna

– Vi er bekymret for at dette skal føre til at mange av våre medlemmer likevel takker nei til å delta i lærerpoolen. Dette er svært alvorlig. Utdanning er blant de mest effektive former for integrering. Derfor er det så viktig at vi gir disse barna et skikkelig tilbud så raskt som mulig. Mange har opplevd tøffe situasjoner før de kom hit og trenger å komme inn i en normal hverdagssituasjon som skoledagen representerer, sier Handal.

Hittil har nærmere 1700 personer registrert seg i lærerpoolen. Det er uklart hvor mange av disse som er førtidspensjonister.

For lærere som har førtidspensjonsordningen AFP vil en ekstra inntekt på over 15.000 kroner i året medføre avkortning i pensjonsutbetalingen. Det er viktig å gi skriftlig melding til Statens pensjonskasse dersom arbeidsinntekten vil overstige 15.000 fra den sannsynlige inntekten man har oppgitt.