Ingen streik i Virke

Det blir ingen streik i Virke etter at partene kom til enighet på overtid natt til lørdag, 19.11.16.

Partene anbefalte i morgentimene i dag, lørdag 19.11.16, meklingsmannens forslag til løsning gjeldende for Helse, Utdanning og Kulturområdet (HUK) i Virke.

Det er oppnådd enighet om et lønnsoppgjør på linje med korresponderende områder i offentlig sektor. Den offentlige tjenestepensjonsordningen videreføres. Samtidig er det åpnet for hybridpensjon på visse vilkår og etter avtalte prosedyrer. Enigheten innebærer videreføring av offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP for konkrete sykehus integrert i spesialisthelsetjenesten, skoler, høgskoler og museer.

Nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet er fornøyd med å ha fått gjennomslag for Utdanningsforbundets krav.

– Vi gikk til mekling med krav om at våre medlemmer i skoler, høyskoler og museer skulle fortsette med offentlig tjenestepensjon. Det klarte vi. Da er det klart vi er fornøyd, sier han.

Han sier videre at det økonomiske i oppgjøret er på linje med hva som er oppnådd i andre sammnelignbare områder tidligere i år. (oppdatert 21. november. Det er gjort endringer i landsoverenskomstene tilsvarende korresponderende områder).

Se hele løsningen på Riksmeklerens nettside her

Se tilleggsprotokollens til protokollens punkt 1-Tjenestepensjon her

Se tilleggsprotokoll til protokollens punkt 2-Utvalg vedrørende overnskomst for museer og andre kulturinstitusjoner her

Det partene nå er enige om er en ny tariffavtale mellom Hovedorganisasjonen Virke som representerer arbeidsgivere innenfor helse, utdanning og kultur (HUK), og 21 forbund i Unio og Akademikerne, samt Lederne og Skolenes Landsforbund.

Oppgjøret i Virke var det siste området som gjenstod for Utdanningsforbundet i tariffoppgjøret 2016. Det er oppnådd enighet på alle områder uten at det har vært nødvendig å gå til streik.

Se mer om Virke her