Brudd i PBL-oppgjøret

Partene klarte ikke å komme til enighet i årets oppgjør for private barnehager i PBL-området. Oppgjøret går nå til mekling.

Publisert 09.06.2016 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Selv om man i forhandlingene kom til enighet om økonomi og enkelte endringer i avtalen, klarte man ikke å komme til enighet om pensjon.

Pensjon er årsaken til bruddet

I forkant av oppgjøret hadde partene gjennom et partssammensatt utvalgt forsøkt å utarbeide et felles grunnlag for å bli enige om en ny pensjonsordning. Likevel klarte man ikke å bli enige da det kom til reelle forhandlinger.

- Selv med det omfattende arbeidet partene har lagt ned i forkant var det dessverre ikke grunnlag for enighet om pensjon. Utdanningsforbundets mål har hele tiden vært å følge opp landsmøtevedtaket vårt som sier at pensjonsordningene for våre medlemmer skal være gode, forutsigbare, livslange og kollektive, sier Terje Skyvulstad.

Han leder Utdanningsforbundets forhandlingsutvalg i PBL og er nestleder i organisasjonen.

På PBL-området forhandler Utdanningsforbundet sammen med Fagforbundet og Delta.

Umulig krav

PBL krevde en videreføring av den midlertidige innskuddsordningen på 5 prosent for nye barnehager. Vårt krav var at dersom en slik ordning skulle videreføres, måtte innskuddet økes til 7 prosent.

- I 2014 sa vi ja til en midlertidig løsning på 5 prosent innskudd for nye medlemmer. Det er viktig at dette innskuddet økes til 7 prosent slik at pensjonen til våre unge medlemmer ivaretas på en god nok måte, sier Skyvulstad.

Som en midlertidig ordning har barnehager som er nye medlemmer i PBL etter 1. januar 2014 en innskuddsordning for pensjon. Alle andre medlemmer har en ytelsesbasert pensjonsordning.

Oppgjøret går nå til mekling. Når dette blir vil bli avtalt senere. Det vil komme mer informasjon etter hvert.

Se alt om PBL-oppgjøret her