Bli med i utformingen av Generell del!

Onsdag var det debatt om læreplanens generelle del. Nå inviteres du til å være med i den videre prosessen!

Onsdag kveld arrangerte Utdanningsforbundet, sammen med Kunnskapsdepartementet, en debatt om den generelle delen av læreplanen, som nå er under revidering. Et enstemmig Storting gjorde tirsdag følgende vedtak: «Stortinget ber regjeringen i forbindelse med arbeidet med å fornye læreplanens generelle del og fagfornyelsen sikre et verdiløft i skolen gjennom bedre å innlemme formålsparagrafens fellesverdier i alle fag og på alle nivåer i skolen.»

I Stortingsmeldingen som ligger til grunn for vedtaket begrunnes behovet for fornyelse med at de ulike delene av læreplanverket har vært utviklet på forskjellige tidspunkt, og at sammenhengen mellom dem derfor ikke er god nok.

Et panel, bestående av Johan H. Andresen, Ane Krogsæter Aarre, Trond Diseth, Torbjørn Røe Isaksen og Trine Anker, med Steffen Handal som innleder, hadde en bred diskusjon om hva den kommende generelle delen bør inneholde.

Spesielt Trond Diseth fikk sterk applaus fra de mange fremmøtte for sitt innlegg om psykiske helse blant barn og unge, som du kan se i videovinduet under, sammen med de øvrige innleggene.

Se opptak av debatten her.

KD lanserer blogg

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var også sterkt delaktig under den tre timer lange seansen, hvor han poengterte at Kunnskapsdepartementet i utarbeidingen med ny generell del ønsker en bred og involverende prosess.

I den forbindelse skal KD blant annet lansere en blogg, bestående av faglige innlegg og meningsutvekslinger, hvor også lærere og skoleledere inviteres til å bidra. Departementet vil her invitere Skole-Norge, som organisasjoner, lærere og skoleledere, om å skrive innlegg.

– Lærerne må bidra

Steffen Handal håper mange vil bidra, og at det blir stor oppslutning rundt utarbeidelsen av den nye, generelle delen. Under onsdagens debatt oppfordret han sterkt lærerne om å komme på banen, og avsluttet sitt innlegg med følgende:

– Vi som er lærere må i tiden som kommer bidra i denne offentlige samtalen. Vi må gjøre verdiene synlige gjennom våre fortellinger fra skolehverdagen, vi må kanskje noen ganger tørre å gjøre verdivalg som ikke nødvendigvis applauderes av alle men som er til barnas beste

– Vi trenger denne delen av læreplanen. Vi trenger kanskje en ny og vital variant. Vi bør gi den et annet navn. Har dere et godt forslag?

Avslutningsvis spurte Handal hva som skal til for å ta den i bruk, og konkluderte med at

* Den må ha legitimitet i og utenfor skolen.

* Den må gi retning uten å stake ut bare en vei

* Den bør løfte frem dilemmaer og mangfold

* Den bør verne om og utfordre tradisjoner