Akademisk frihet sentralt på Ghana-konferanse

Lærerfagforeninger fra nærmere 40 land møttes nylig til EIs konferanse for fagopplæring, høyere utdanning og forskning. Utdanningsforbundet var også representert.

Publisert 19.12.2016 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Det var mange aktuelle temaer da Education International (EI) i november avholdt konferanse i Accra, Ghana:

  • Open access og deling av forskning – noe man er positiv til samtidig som det er viktig at det ikke kjøpslås med akademisk frihet
  • Evaluering av undervisning (teaching assessment) – som i mange land der dette er satt i system brukes i forbindelse med nedskjæring og kutting i bemanning og ikke i sammenheng med merittering slik Utdanningsforbundet går inn for
  • Privatisering og kommersialisering av høyere utdanning
  • Agenda 2030 – og utdanningsmålene
  • Likestilling i UH-sektoren

Rundt 120 delegater fra nærmere 40 land stilte på konferansen. Fra Utdanningsforbundet deltok Bjørn Christian Nilsen fra sentralstyret og Karin Elizabeth Torp fra sekretariatet. Fra Norge møtte også to representanter for Forskerforbundet.

Tiltak på en rekke områder

Bjørn Christian Nilsen var fornøyd med oppholdet ved Guineabukten, og trekker frem flere viktige tiltak konferansen forkuserte på.

– Det var flere som tiltak for økt likestilling innen høyere utdanning og forsking, tiltak mot privatisering og kommersialisering innen både fagskole og høyere utdanning og forsking, samt det som er det underliggende i det hele; hvordan økt organisasjonsgrad og arbeid for organisasjoners innflytelse nasjonalt styrker organisasjoners betydning og innflytelse også internasjonalt.

– For eksempel er New Public Management (NPM) et globalt fenomen som har dels like og dels ulike utslag i ulike land, og erfaringsdeling om dette gjør oss sterkere i bekjempelsen av NPM hver for oss og sammen. Det er ikke tvil om at den akademiske friheten er under press verden over, er Nilsens oppsummering.

Sterkt møte

Sentralstyremedlemmet hadde også et sterkt møte med Miguel Angel Beltrán under oppholdet.

– Møtet med Miguel Angel Beltrán var utvilsomt det som gjorde sterkest inntrykk på meg. Han var egentlig del av delegasjonen på to fra Columbia, men vi ble opplyst om at han var nektet utreise fra hjemlandet sitt. Han dro derfor til Panama for å reise derfra, men også de nektet ham å dra.

– Miguel Angel Beltrán er sosiologiprofessor fra Universidad Nacional de Colombia som på grunn av sitt kritiske perspektiv på den colombianske konflikten, har vært målet for flere typer sensur som spenner fra akademisk sensur fra noen av hans kolleger, til fengsling beordret av colombianske myndigheter samt drapstrusler fra paramilitære grupper. Han ble dømt til flere års fengselsstraff på falskt grunnlag, og han har sittet ett år i fengsel. I september i år ble han frikjent av den colombianske høyesteretten og endelig sluppet fri. Det er det mange som har bidratt til, blant annet EI og EIs medlemsorganisasjoner som Utdanningsforbundet. Det var sterkt da han endelig dukket opp på konferansens siste dag. En liten, stor mann som vi så var preget av de siste dagenes reise og usikkerheten om han skulle komme seg av gårde, og ikke minst, de siste årenes fengselsopphold hvor han blant annet gjennomførte en sultestreik. Han la vekt på betydningen akademisk frihet har og hvor viktig det er at vi har fagforeninger som kan jobbe for medlemmers og andre menneskers rettigheter, forteller Nilsen.