1550 har meldt seg i lærerpool for asylbarn

Mann som skriver på en tavle
1550 lærere meldt seg til tjeneste. Foto: Tom Egil Jensen

Kunnskapsdepartementet har lansert en lærerpool for rekruttering av lærere til opplæring av barn og unge asylsøkere. Så langt har 1550 lærere meldt seg til tjeneste.

Publisert 26.01.2016 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

(saken er oppdatert 26. januar)

– Dette viser at norske lærere er samfunnsengasjerte og ønsker å gjøre en innsats for noen av de vanskeligst stilte barna i Norge. Jeg er stolt av å representere lærerprofesjonen, sier Steffen Handal.

Både pensjonerte og yrkesaktive lærere kan bidra

Lærerpoolen er et støttetiltak for kommuner som mangler lærere i forbindelse med flyktningsituasjonen. Registeret er først og fremst ment for lærere som ønsker å bidra i kortere, midlertidige undervisningsoppdrag i den ordinære opplæringen. både pensjonerte og yrkesaktive lærere kan bidra.

– Utdanning er blant de mest effektive former for integrering. Derfor er det så viktig at vi gir disse barna et skikkelig tilbud så raskt som mulig. Mange har opplevd tøffe situasjoner før de kom hit og trenger å komme inn i en normal hverdagssituasjon som skoledagen representerer, sier Handal.

7400 flyktningbarn i skolealder

Nesten en tredjedel av de vel 30.000 asylsøkerne som kom til Norge i fjor er barn, og rundt 7400 av disse er i skolealder.

– Jeg håper alle med lærerutdanning som har noe ledig kapasitet, vil melde seg til lærerpoolen og på den måten bidra til å øke asylbarnas mulighet til å lykkes i samfunnet, sier Handal.

De registrerte dataene lastes ned til en database som ligger hos Utdanningsdirektoratet. Kommunene får tilgang til denne basen via et påloggingssystem som de allerede har, og kan selv søke i basen etter folk som kan bidra i opplæringen. De som registrerer seg, blir bedt om å oppgi utdanning, arbeidserfaring, hvilke språk de kan, hvor mye de kan bidra og hvor i landet de kan jobbe.

Registrer deg her

Godtgjøring etter gjeldende tariffavtaler

Lærerne som blir med i denne ordningen skal godtgjøres etter gjeldende tariffavtaler, men for noen grupper vil det oppstå problemer, særlig gjelder dette for lærere med AFP-ordning. Kunnskapsdepartementet har tatt kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet for å avklare om det kan gjøres unntak fra bestemmelse om pensjonsavkortning i denne situasjonen. Informasjon om dette vil vi komme tilbake til når den foreligger.