Veien til FNs mål for utdanning

– Regjeringens innsats så langt fortjener ros. Nå står en stor oppgave foran oss, sier Steffen Handal.

25. september ble FNs nye mål for bærekraftig utvikling vedtatt. Disse 17 målene erstatter de tidligere tusenårsmålene, og skal gjelde fram til 2030.

Den norske regjeringen har valgt å satse tungt på utdanning i den internasjonale politikken, og statsminister Erna Solberg har hatt en framtredende rolle i dette arbeidet. Norge har tatt det globale lederskapet for utdanning og utvikling.

– Alle barn må få minst 12 års gratis, trygg og god utdanning, sa Solberg foran 60 000 tilhørere i Central Park i New York denne helgen.

Ernas hjertesak

Det fjerde bærekraftmålet er dette: «Sikre inkluderende og rettferdig kvalitetudanning for alle, og fremme livslang læring».

Utdanningsforbundet har lenge jobbet med å gi innspill til norske myndigheter i arbeidet med dette målet. Vi jobber også gjennom den verdensomspennende lærerorganisasjonen Education International. Education International har laget en presentasjon av delmålene som tilhører utdanningsmålet, og lagt til sine kommentarer.

– Vi er fornøyd med den sentrale rollen utdanning har fått, sier nestleder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, som nylig ble valgt inn i styret til Education International.

– Det er mange gode krefter som har bidratt her, men jeg vil spesielt rose Regjeringens innsats. At Erna Solberg har utdanning for jenter som en hjertesak har stor betydning, sier Handal.

VG: «Jenters skolegang løfter familien, landsbyen, regionen og nasjonen».

Veien videre

Målet om god utdanning for alle gjelder for både fattige og rike land, som Norge.
I tida framover må det gjøres mange valg for å kunne sette målet ut i livet i alle deler av verden. I november skal medlemslandene møtes i Unesco for å vedta en handlingsplan for 2015-2030, for implementering av utdanningsmålet.

– Det kreves et stort krafttak verden over for å nå målet. Vi er klare for å gjøre vår del av jobben. Lærerprofesjonen er nødt til å spille en sentral rolle her, og vi ønsker både å utfordre og samarbeide med norske myndigheter, sier Handal.

Utdanning for utvikling

Regjeringens innsats startet med stortingmeldingen «Utdanning for utvikling », som ble lagt fram i 2014. Der skriver Regjeringen blant annet at «Selv om alle barn har rett til utdanning, er tilgangen til og kvaliteten på utdanning svært ujevnt fordelt. 57 millioner barn i barneskolealder og 70 millioner ungdommer går ikke på skole».

I Utdanningsforbundets innspill til det videre arbeidet la vi vekt på lærerens rolle for å sikre kvalitet i utdanningen, og vi pekte på at retten til god og gratis grunnutdannig best ivaretas innen det offentlige.

I sommer var Regjeringen vert for toppmøtet Education for Development. Der deltok Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied, som blant annet har vært opptatt av elevenes rett til kvalifiserte lærere .

Finansiering av utdanning

På dette toppmøtet i Oslo lanserte statsminister Solberg en høynivåkommisjon for finansiering av utdanning.

I forrige uke ble oppnevningen av deltakere i kommisjonen offentliggjort, og blant navnene er José Manuel Barroso (tidligere president av Europakommisjonen), Felipe Calderón (tidligere president i Mexico), Amartya Sen (professor ved Harvard University) og Kristin Clemet (leder av tankesmien Civita og tidligere kunnskapsminister).

– Finansiering er helt avgjørende for om vi når målet. Det krever ikke bare at utdanning prioriteres i offentlige budsjetter, men også at alle land har gode skatteinntekter og skattesystemer som er rettferdige og transparente, sier Handal.