Sterke signaler fra landsmøtet

– Lærere og ledere hører sammen i samme organisasjon, sier Grethe Hultgren, medlem av sentralt lederråd.

Publisert 30.11.2015 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Landsmøtet var ikke i tvil. Delegatene ga uttrykk for at de vil at lederne skal bli synliggjort bedre i forbundet og at de skal føle seg akseptert og respektert.

– Vi er ikke i tvil om at lærere og ledere hører sammen i samme organisasjon, sa Grethe Hultgren på talerstolen på Landsmøtet 2015. Hun har sittet i sentralt lederråd denne landsmøteperioden, og representerte for Buskerud. Hun fortalte at ledermedlemmene i Buskerud etterlyser konkrete tiltak og en ennå tydeligere politikk på hvordan forbundet skal ivareta og synliggjøre ledermedlemmene.

Et av innsatspunktene i saken Organisasjonen i utvikling ble derfor at Utdanningsforbundet umiddelbart skal sette i gang tiltak som videreutvikler oss til å bli et naturlig valg for ledere, med utgangspunkt i utredningsarbeid og tiltak som er gjort i landsmøteperioden 2012–2015.

Nye tiltak

Bare to uker etter landsmøtet møttes det sentrale lederrådet for blant annet å snakke om landsmøtevedtakene.

− Vi satte oss ned og laget en lang liste med forslag til hva Utdanningsforbundet kan gjøre for lederne på alle nivå. Noen tiltak er allerede i gang, det planlegges for eksempel fellesskolering med ledere og tillitsvalgte til våren, sier Hultgren, som er veldig fornøyd med at lederperspektivet kom tydelig med i alle landsmøtesakene.

− Landsmøtet la vekt på at lederne, og ikke bare lærerne, skal ivaretas som profesjonsutøvere. Lederne trenger tid til pedagogisk ledelse, sier Hultgren.

Når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår ble det vedtatt at ledere skal tjene mer enn dem de er satt til å lede. Lederne skal ha lønn for ansvaret, og man skal ikke tape på å bli leder.

Sterkere satsing på møteplasser

Landsmøtet vedtok at det skal opprettes lederråd i alle fylker. I følge Utdanningsforbundets egen undersøkelse har allerede 17 av 19 fylker lederråd, men nå er det altså vedtektsfestet at alle skal ha.

− Vi må satse mer på å videreutvikle flere møteplasser for lederne lokalt, gjerne i form av lederforum, der lederne møter sin hovedtillitsvalgt, sier Hultgren.

Her finner du alle vedtakene fra Landsmøtet 2015.