Nå kommer utdanningsbarnehagene

To barnehagebarn som ser på en PC
To utdanningsbarnehager blir åpnet i Oslo. Foto: Ole Walter Jacobsen

Etter modell fra universitetssykehus og -skoler, lanseres nå utdanningsbarnehagen i Oslo.

Publisert 10.09.2015 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

I et samarbeid mellom Oslo kommune og Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) opprettes det til neste år to utdanningsbarnehager i hovedstaden. Gjennom de to pilotene vil man knytte barnehagelærereutdanningen ved HiOA tettere opp til praksisen i barnehagene. Målet er å styrke samarbeidet mellom barnehagelærerutdanningen, forskningen og barnehagene, og på sikt øke rekrutteringen til Oslobarnehagene.

– Et tettere samarbeid mellom institusjonene vil gi økt kunnskap og kompetanse om barnehagene til akademia, og mer forskningsbasert praksis i barnehagene. I tillegg vet vi at vi kommer til å trenge mange nye, dyktige barnehagelærere i årene fremover, og vi håper dette kan øke interessen for Oslobarnehagene, sier Kristin Vinje, konstituert byråd for kunnskap og utdanning (H).

– Krever likeverdig samarbeid

Utdanningsforbundets nestleder, Steffen Handal, ønsker tiltaket velkommen.

– Vi synes dette er en strålende idé. Det er en vanvittig kraft i triangelet mellom forskning, lærerutdanning og praksis. Hvis dette gjøres på riktig måte er dette noe alle parter vil tjene på – både kommunen som barnehageeier, forskningsinstitusjonene, barnehagelærerne og ikke minst barna.

Handal understreker at det for å lykkes er viktig at det blir et likeverdig samarbeid mellom partene.

– Det er avgjørende at kunnskap og innspill fra praksisfeltet blir tatt seriøst av akademia og omvendt, sier han.

– Har jobbet for dette lenge

Rektor ved HiOA, Curt Rice, er enig. Han er svært fornøyd med planene som foreligger og forteller at de lenge har ønsket å få i gang et lignende tiltak.

– Vi synes dette er fantastisk – det kom som bestilt at også byråden ønsket å få implementert dette. Dette vil gi oss et bedre kunnskapsgrunnlag og dermed også en bedre utdanning, sier han.

Også prorektor ved HiOA, Nina Waaler, er positiv, og sier tiltak som dette har vært etterspurt av studentene lenge. Hun ser for seg at modellen etter hvert kan spre seg til andre fagfelt og profesjoner.

Ønsker følgeforskning

Handal trekker også frem at det blir viktig å forske på selve prosjektet. Han etterspør en følgeforskningsgruppe, som kan se nærmere på hvordan prosjektet oppleves av de ulike partene, og hva som skal til for en vellykket implementering. Vinje og Rice støtter Handals innspill.

– Det er i høyeste grad aktuelt og en naturlig oppfølging av tiltaket, sier Rice.

Vil spre ideen

Vinje håper at et vellykket pilotprosjekt fra Oslobarnehagene kan gjøre det lettere å utvide tiltaket, men også å spre ideen til andre kommuner.

– Jeg ser ingen negative sider ved dette. Jeg er overbevist om at dette er fremtiden, sier hun.