Løsning i Norlandia: Ingen streik

Partene i meklingen for ansatte i Norlandia-barnehagene ble enige på overtid tirsdag morgen. Dermed unngikk man streik.

Publisert 17.03.2015 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Tariffavtalen som nå er opprettet er på linje med den som gjelder for PBL-området (Private Barnehagers Landsforbund), med samme lønnssystem. Vi har også beholdt ubunden arbeidstid for barnehagelærere.

Når det gjelder pensjon har vi sikret at de som har ytelsesordning fortsatt skal beholde denne. Vi har også sikret en god overgangsordning for de som ikke er omfattet av ytelsesbasert pensjon.

– Vi er fornøyd med at vi kom til en løsning og unngikk streik. For Utdanningsforbundet var det svært viktig at de som hadde ytelsesordning i PBL fikk beholde denne, sier nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.

Videreføringen av ytelsesordningen gjelder for 80 prosent av våre medlemmer på området.

Partssammensatt utvalg

I mekling ble man enige om at det skal nedsettes et partssammensatt utvalg (PSU) som skal gjøre et utredningsarbeid om pensjon slik at partene kan forhandle om en varig pensjonsløsning i lønnsoppgjøret 2016.

For å sikre en god overgangsordning for de av våre medlemmer som ikke har PBL-ordningen, skal Norlandia øke innskuddet i pensjonsordningen til 7 % av all inntekt. Dette inkluderer et arbeidstakerinnskudd på 2 %.

– Selv om det var et vanskelig utgangspunkt der partene sto langt fra hverandre, klarte vi gjennom en lang mekling å komme til enighet. Pensjon har vært et krevende tema i denne meklingen, og vi må nok forberede oss på at pensjon vil gi oss utfordringer i kommende lønnsoppgjør i flere sektorer, sier Skyvulstad videre.

Norlandia byttet arbeidsgiverorganisasjon fra PBL til Spekter i fjor. Det medførte at man måtte opprette nye overenskomster (tariffavtaler). Det var spesielt spørsmål rundt pensjon som gjorde at partene måtte be riksmekleren om hjelp da forhandlingene ikke førte fram. I tillegg til pensjon var arbeidstid og lønn viktige deler av meklingen.

Hovedtrekkene i den nye avtalen:

  • Oppgjøret har en økonomisk ramme på linje med PBL, det vil si om lag 3,3 %. Det er avtalt de samme minstelønnssatser som i PBL. Medlemmer i Utdanningsforbundet får tillegg som vil ligge mellom 11 900 og 17 200 kroner. Tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2014
  • Ubunden arbeidstid for barnehagelærere er beholdt.

Pensjon:

  • Ansatte som per 31.12.2014 var i ytelsesordningen i Storebrand (PBL-ordningen) har rett til å opprettholde denne. Ordningen kan ikke endres i tariffperioden 2014–2016
  • Det nedsettes et partssammensatt utvalg (PSU) så raskt som mulig som skal ta sikte på å komme frem til en varig løsning vedrørende pensjon i Norlandia. Det skal forhandles om pensjonsordningen i hovedtariffoppgjøret i 2016. Partene har som mål at ansatte i konsernet også i fremtiden skal sikres en god pensjonsordning
  • Inntil partene har forhandlet frem en fremtidig pensjonsavtale, gjelder en midlertidig ordning ut tariffperioden for de som har en innskuddsbasert pensjonsordning. Denne økes til 7 % innskudd av lønn mellom 0 G og 12 G, inkludert arbeidstakerinnskudd på 2 % av lønn
  • AFP – Det skal etableres en ordning som sikrer kompensasjon for ansatte som blir berørt av forskjellene mellom privat, offentlig og PBL AFP


Se riksmeklerens møtebok her (nytt vindu)
Se spørsmål og svar om den nye avtalen her
Se alt om forhandlingene og meklingen her

Om meklingen

Unio forhandlet på vegne av Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund med Norlandia-konsernet gjennom arbeidsorganisasjonen Spekter.

Det var tre samtidige meklinger for ansatte i barnehager, sykehjem og pasienthotell drevet av Norlandia Care Group som ble gjennomført. Leder av Spekter-utvalget i Unio, Eli Gunhild By, ledet forhandlingene for Unio.

Parallelt med Unio ble det meklet også med Fellesforbundet, Fagforbundet, Delta og Lederne om en tariffavtale og et oppgjør for de ansatte i Norlandia. Meklingen hos riksmekleren ble ledet av Kine Steinsvik.

Utdanningsforbundet har 247 medlemmer i 56 Norlandia-barnehager. Barnehagene ligger i de fem fylkene Oslo, Akershus, Hordaland, Nordland og Troms.