Klimaprisen 2015: To vinnere som viser vei

Bakklandet barnehage og Eide skole tildeles Utdanningsforbundets klimapris 2015.

Prisen ble delt ut til strålende glade vinnere på Utdanningsforbundets landsmøte torsdag 5. november.

Se video med glimt fra prisutdelingen

– Dette er to verdige vinnere som jobber med klima- og miljøspørsmål på en grundig og gjennomført måte. De har også satt i gang prosjekter som gjør bærekraftig utvikling til noe som er morsomt for barna og elevene, sier Utdanningsforbundets påtroppende leder, Steffen Handal.

– Bakklandet barnehage og Eide skole viser vei, og er til inspirasjon for andre, sier han.

Bier i Trondheim

Bakklandet barnehage (Trondheim) har skapt et stort engasjement rundt bier og biers rolle for å opprettholde et bærekraftig samfunn. Barna har fått en egen bikube og de har fått prøve seg som birøktere.

Bakklandet barnehage er en Grønt flagg-sertifisert barnehage som lenge har vært opptatt av bærekraftig utvikling. I tillegg til satsingen på bier har barnehagen blant annet jobbet med kompostering, kildesortering og gjenbruk, og gjennom prosjektet "Fra jord til bord" dyrker barna økologisk mat.

Miljøopera i Grimstad

Utdanning for bærekraftig utvikling har vært en sentral del av Eide skoles (Grimstad) virksomhet siden tidlig 90-tall. Skolen har vært en pilotskole i arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering og har også samarbeidet med flere andre aktører, som Universitetet i Agder, for å lage gode undervisningsopplegg om natur, miljø og kunst.

Eide skole har også gjort helt spesielle ting, som å sette opp en egen opera med miljøtematikk. Skolen jobber tverrfaglig og grundig, og ansatte og elever har tatt initiativ både lokalt og nasjonalt for å bevare kulturmangfold og natur.

Les hele juryens begrunnelse for valget av de to prisvinnerne, som får 50.000 kroner hver.

Ekstremt viktig

Juryen har i tillegg til Steffen Handal fra Utdanningsforbundet bestått av Audun Randen Johnson fra Naturvernforbundet og Monica Rimstad fra forsikringsselskapet Tryg.

Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken delte ut prisen sammen med Handal.

– Det barnehager og skoler gjør for å lære og motivere barn og unge til å ta vare på kloden, er ekstremt viktig. Naturvernforbundet håper klimaprisen og årets vinnere inspirerer flere til å gjøre en ekstra innsats for klima og miljø, sier Haltbrekken.

En større sammenheng

Prisvinnerne får i tillegg til diplomer, heder og ære 50.000 kroner hver. Tryg har bidratt til å sette av prispengene, gjennom medlemsforsikringsavtalen med Utdanningsforbundet.

– Det var mange gode kandidater til prisen. Søknadene vitner om at barnehager og skoler har klima-og miljøspørsmål som en viktig del av læringsarbeidet sitt. De som til slutt vant har på en forbilledlig måte satt lokale miljøtiltak inn i en større sammenheng, sier Monica K. Rimestad, som er ansvarlig for arbeidet med samfunnsansvar i Tryg.

Utdanning helt sentralt

Utdanningsforbundet opprettet Utdanningsforbundets klimapris i 2012. Målet med prisen er at den skal virke motiverende og fremme arbeidet med utdanning for bærekraftig utvikling i hele utdanningsløpet.

– Det norske utdanningssystemet har et stort ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling. Kunnskap står helt sentralt i arbeidet med å lage mer klimavennlige samfunn, sier Handal.

Les mer om Utdanningsforbundets arbeid med klimaspørsmål og utdanning for bærekraftig utvikling her: udf.no/klima