Klimaprisen 2015: To vinnere som viser vei

Bakklandet barnehage og Eide skole tildeles Utdanningsforbundets klimapris 2015.

Prisen ble delt ut til strålende glade vinnere på Utdanningsforbundets landsmøte torsdag 5. november.

– Dette er to verdige vinnere som jobber med klima- og miljøspørsmål på en grundig og gjennomført måte. De har også satt i gang prosjekter som gjør bærekraftig utvikling til noe som er morsomt for barna og elevene, sier Utdanningsforbundets påtroppende leder, Steffen Handal.

– Bakklandet barnehage og Eide skole viser vei, og er til inspirasjon for andre, sier han.

Bier i Trondheim

Bakklandet barnehage (Trondheim) har skapt et stort engasjement rundt bier og biers rolle for å opprettholde et bærekraftig samfunn. Barna har fått en egen bikube og de har fått prøve seg som birøktere.

Bakklandet barnehage er en Grønt flagg-sertifisert barnehage som lenge har vært opptatt av bærekraftig utvikling. I tillegg til satsingen på bier har barnehagen blant annet jobbet med kompostering, kildesortering og gjenbruk, og gjennom prosjektet "Fra jord til bord" dyrker barna økologisk mat.

Miljøopera i Grimstad

Utdanning for bærekraftig utvikling har vært en sentral del av Eide skoles (Grimstad) virksomhet siden tidlig 90-tall. Skolen har vært en pilotskole i arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering og har også samarbeidet med flere andre aktører, som Universitetet i Agder, for å lage gode undervisningsopplegg om natur, miljø og kunst.

Eide skole har også gjort helt spesielle ting, som å sette opp en egen opera med miljøtematikk. Skolen jobber tverrfaglig og grundig, og ansatte og elever har tatt initiativ både lokalt og nasjonalt for å bevare kulturmangfold og natur.

De to prisvinnerne får 50.000 kroner hver.

Ekstremt viktig

Juryen har i tillegg til Steffen Handal fra Utdanningsforbundet bestått av Audun Randen Johnson fra Naturvernforbundet og Monica Rimstad fra forsikringsselskapet Tryg.

Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken delte ut prisen sammen med Handal.

– Det barnehager og skoler gjør for å lære og motivere barn og unge til å ta vare på kloden, er ekstremt viktig. Naturvernforbundet håper klimaprisen og årets vinnere inspirerer flere til å gjøre en ekstra innsats for klima og miljø, sier Haltbrekken.

En større sammenheng

Prisvinnerne får i tillegg til diplomer, heder og ære 50.000 kroner hver. Tryg har bidratt til å sette av prispengene, gjennom medlemsforsikringsavtalen med Utdanningsforbundet.

– Det var mange gode kandidater til prisen. Søknadene vitner om at barnehager og skoler har klima-og miljøspørsmål som en viktig del av læringsarbeidet sitt. De som til slutt vant har på en forbilledlig måte satt lokale miljøtiltak inn i en større sammenheng, sier Monica K. Rimestad, som er ansvarlig for arbeidet med samfunnsansvar i Tryg.

Utdanning helt sentralt

Utdanningsforbundet opprettet Utdanningsforbundets klimapris i 2012. Målet med prisen er at den skal virke motiverende og fremme arbeidet med utdanning for bærekraftig utvikling i hele utdanningsløpet.

– Det norske utdanningssystemet har et stort ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling. Kunnskap står helt sentralt i arbeidet med å lage mer klimavennlige samfunn, sier Handal.

Les mer om Utdanningsforbundets arbeid med klimaspørsmål og utdanning for bærekraftig utvikling her: udf.no/klima