Kjemper for pensjonen

Pensjonsordningene til ansatte i private barnehager er under press. – Pensjon skal være forutsigbar og vare livet ut, sier Steffen Handal.

Publisert 20.07.2015 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) ønsker å redusere utgifter og byråkrati for private barnehageeiere ved å legge om pensjonsordningen. Utdanningsforbundet frykter at det vil bety stor risiko for hver enkelt ansatte, og at man i verste fall kan bli sittende igjen med kun minstepensjon.

– Å gå fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjon betyr at risikoen flyttes fra arbeidsgiver til arbeidstager, sier Steffen Handal, nestleder i Utdanningsforbundet.

Innskuddspensjon betyr at den ansattes pensjonspenger blir plassert i fond og aksjer og at man dermed blir avhengig av finansmarkedet. Arbeidsgiveren får mer forutsigbare pensjonsutgifter og sparer penger på det.

– Vi mener pensjon skal være forutsigbar og vare livet ut for arbeidstakere. Det gjør den ikke med innskuddsbasert pensjon. Forutsigbarheten forsvinner fordi man er avhengig av hvordan markedene utvikler seg og om man har gjort lure investeringer eller ei, frykter Handal.

Ytelsespensjon er på den andre side en permanent ytelse som gir en garantert pensjonssum til den ansatte hvert år, uansett om man lever til man blir 70 år eller 100 år. Innskuddsbasert pensjon samles i en pott som kan gå tom, og hvis det skjer, får man deretter kun minstepensjon.

– En inskuddsbasert pensjonen vil ikke nødvendigvis vare livet ut. Den varer kun et visst antall år, utdyper nestlederen.

Han lar det ikke vær tvil om at kampen mot dårligere pensjonsordninger blir viktig for fagforeningen i tiden framover.

– Utdanningsforbundet vil kjempe for en pensjon med et godt ytelsesnivå, avslutter Handal.