- Har lyttet til lærerne

Ragnhild Lied er glad for at kunnskapsutvalget til Arbeiderpartiet ønsker et tak på antall elever per lærer.

NRK melder at kunnskapsutvalget til AP i kveld legger fram et forslag til framtidig skolepolitikk der en bemanningsnorm er et viktig element. – I politikken er det alltid lurt å lytte. Også er det slik at det er lurt å slutte med noe som er dumt og begynne med noe som er lurt, sier utvalgsleder Jette Christensen til Politisk kvarter i NRK P2.

Utdanningsforbundet har lenge kjempet for dette.

- Kunnskapsutvalget til AP har lyttet til norske lærere når de går inn for en minstenorm for lærertetthet. Det vil være et avgjørende grep for å sikre norske elever et likeverdig opplæringstilbud, sier Ragnhild Lied.