- En kamp for elevens beste, en kamp for profesjonen

Paralleller ble trukket til Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi da Sandefjord-lærerne Marius Andersen og Joakim Bjerkely Volden ble hedret med Zola-prisen.

Tirsdag kveld ble de to Sandefjord-lærerne Marius Andersen og Joakim Bjerkely Volden hedret for sitt mot. For et drøyt år siden risikerte de å miste jobben sin etter å ha nektet å fylle ut et omfattende avkrysningsskjema vedtatt av Sandefjord kommune. En lang og vond strid fulgte, men trolig vil tirsdag kveld ha fungert som et solid plaster på såret.

For første gang siden prisen ble opprettet i 1999 var det to personer som fikk utmerkelsen, og for første gang ble den tildelt noen i læreryrket.

- Representanter for det beste i norsk skole

I begrunnelsen ble det brukt store ord, og styrleder Petter Mejlænder dro sågar paralleller til fredsprisvinnerne Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi, som mottok fredsprisen for nøyaktig en måned siden.

- De to kjempet også for ungdoms rett til et verdig liv, for utdanning, poengterte Mejlænder i sin tale til prisvinnerne, og fortsatte også med store ord.

- For oss er dere representanter for det beste i norsk skole, understreket Zola-prisens styreleder, som også trakk frem Andersens og Voldens kamp for ytringsfrihet og rettssikkerhet.

- Nektet å sette elevene i bås

Det var således ikke overraskende at det var to fornøyde lærere som holdt sin takketale rett før klokken halv åtte tirsdag kveld i den ærverdige festsalen i Nobelinstituttet. Lærerduoen innrømmet likevel at det har vært svært en tøff kamp, men at det var viktige hensyn som fikk dem til å velge som de gjorde.

- Det var en kamp for elevenes beste, en kamp for profesjonen, sa de i sin felles takketale, hvor de grundig forklarte hvorfor de nektet å rangere elever på barneskolen i på tre grader av oppnådd kompetanse, lav, middels og høy, i over 70 delmål.

- Vi nektet å sette elevene i bås, fortalte Andersen og Volden, som mener at Sandefjord-skolen tross sine mange delmål likevel bare fikk evaluert en brøkdel av elevenes faglige og sosiale kompetanse.

Takket for støtten - og takket hverandre

Til tross for at lærerne fremhevet at de fikk mye støtte, både fra kolleger, familie, venner og Utdanningsforbundet, innrømmet de at det var og har vært en tung og vanskelig periode. At de derfor avsluttet med en meget personlig og dyptfølt takk til hverandre-tale var dermed på sin plass - og et svært rørende øyeblikk for de mange fremmøtte.

- Det var et gåsehudøyeblikk, sier Utdanningsforbundets nestleder Steffen Handal, som overvar den verdige seremonien på Nobelinstituttet.

- De er en inspirasjon for en hel lærerstand, og det viser også hvor viktig det er å stå sammen.

Handal: - Et umenneskelig press

Handal, som på vegne av Utdanningsforbundet overbrakte Marius Andersen og Joakim Bjerkely Volden hver sin blomsterbukett etter prisutdelingen fon sin heltmodige kamp.

- Deres imponerende mot og varme hjerter som banker for elevens beste gjør dem til verdige vinnere. Jeg er rørt og stolt av to lærere som måtte tåle personlig usikkerhet og umenneskelig press i kampen for det de tror på. Det må føles som en enorm anerkjennelse å bli sett av en jury som ser det som sin oppgave å vise frem personer som fremviser et sivilt mot.

- Denne saken bør bli pensum på lærerskoler over hele landet og være et skrekkens eksempel for skolepolitikere og byråkrater som vil presse profesjonelle yrkesutøvere til lydighet og lojalitet. En god dag for lærerprofesjonen, oppsummerer Handal.