Vøyenenga skole fikk Klimaprisen

Vøyenenga skole i Bærum mottok i dag Utdanningsforbundets klimapris for 2014.

Utdanningsforbundets klimapris deles ut for tredje gang i år. Prisen deles ut til en barnehage, skole eller lærerutdanningsinstitusjon som har involvert og engasjert barn, unge eller studenter i arbeidet med å tilegne seg kunnskap om klimautfordringene og klimaløsningene.

Skal øke klimaengasjementet

– Vårt mål er at norsk utdanning i enda større grad skal engasjere barn og unge i klimaspørsmål, og gi økt kunnskap om både klimaproblemer og klimaløsninger, sier Utdanningsforbundets nestleder Steffen Handal.

Han mener Vøyenenga skole er en verdig vinner av årets klimapris.

- Vi er stolte av å dele ut prisen til Vøyenenga skole, og vi håper prisen kan være med på å inspirere andre til å sette klimaet på dagsorden, sier Handal.

Juryens begrunnelse

I juryens begrunnelse for prisutdelingen heter det at Vøyenenga skole utmerker seg med en bred og solid satsing på miljø og bærekraftig utvikling. Helt fra skolens oppstart i 2007 har utdanning for bærekraftig utvikling vært en sentral del av skolens virksomhet.

Elev-initiert

Skolens klima- og miljøarbeid er i stor grad elev-initiert og elevdrevet, og har egen miljøgruppe drevet av elever. I 2009 bestemte elevene at Vøyenenga skole skulle bli miljøfyrtårn. Elevene fungerer som miljøambassadører på skolen og informerer om arbeidet på allmøter. Miljøgruppa har blant annet vært pådrivere for å redusere papirbruken, hatt panteaksjoner og arrangert miljøkonkurranser.

Prisvinnerne fra Vøyenenga tok imot diplom, blomster og 50.000 kroner, på Klimakonferansen i Lærernes hus i Oslo, fredag.

Glade for anerkjennelsen

– Vi er veldig glade for å få denne prisen. Nå opplever vi at vi får anerkjennelse for det arbeidet vi gjør for bærekraftig utvikling, sier rektor Gro Bjørnsen Pfister.

Hun mener holdningsskapende klima-arbeid er en svært viktig del av skolens oppgaver og hun vil bruke prisen i tråd med dette.

- Pengene vil vi bruke i videre arbeid for miljøet i samarbeid med elevene. Målet er at alle elever og ansatte på Vøyenenga skal være miljøbevisste, handlende mennesker, avslutter rektor.

Vøyenenguka

Skolen arrangerer hvert år Vøyenenguka. Denne uka arbeider hele skolen med tverrfaglig temaarbeid om bærekraftig utvikling. Skolens ledelse, elever, lærere og assistenter er med på arbeidet. Vøyenenguka brukes også i undervisningen og skolehverdagen ellers i året. I Vøyenenguka får alle elevene kunnskap om sentrale begreper og emner knyttet til bærekraftig utvikling som CO2, drivhuseffekt, klima, lokale og globale konsekvenser av klimaendringer, artsmangfold, energiforbruk, eget forbruk og økologiske varer.

Skolen er flink til å trekke på kompetanse fra andre aktører, og deler også sine erfaringer med andre. Skolen samarbeider blant annet med Norges miljø- og bio-vitenskapelige universitet, og har holdt foredrag på universitetet om hvordan Vøyenenga skole driver utdanning for bærekraftig utvikling. Skolen har også vært praksisskole for lektorstudenter derfra. Flere av lærene har også tatt videreutdanning i utdanning for bærekraftig utvikling.

Klimapris-juryen har bestått av Utdanningsforbundets Steffen Handal, Audun Randen Johnson fra Naturvernforbundet og Tone U. Høisæter fra forsikringsselskapet Tryg.

Les også om saken i Budstikka