Våre budsjettinnspill til Stortinget

Her finner du utdanningsforbundets høringsinnspill til statsbudsjettet. Foto: Anne Karin Sæther

Utdanningsforbundet er på komitehøringer i Stortinget for å gi innspill om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015.

Publisert 10.11.2014 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Regjeringen forhandler nå med støttepartiene om forslaget til budsjett. Det er derfor viktig at Utdanningsforbundet er aktive i komitehøringer og overfor støttepartiene for å synliggjøre vårt syn og våre prioriteringer knyttet til regjeringens satsinger i utdanningssektoren.

Innspill till Familie- og kulturkomiteen

Utdanningsforbundet mener:

- Likeverdighet i barnehagetilbudet kan bare oppnås med tydeligere og forpliktende standarder og normer i regelverket som regulerer bemanningen i barnehagene.
- Antall dispensasjoner fra kravet om pedagogtetthet viser et betydelig behov for økt satsing på kompetanse og rekruttering.
- Mer fleksible opptaksordninger må ikke settes opp mot behovet for økt kompetanse. Flere barnehageplasser må etableres gjennom å styrke kommuneøkonomien og utvikle incentiver for at kommunene prioriterer flere barnehageplasser.

Les alle våre innspill til Familie- og kulturkomiteen

Innspill til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen her

Utdanningsforbundet mener:

- Etterlevelse av nasjonale krav til barnehagelærerkompetanse i barnehagene er avhengig av økt satsing på pedagogisk kompetanse og rekruttering.
- Lærerløftet må gjennomføres ved å stille klarere krav og forpliktelser til lokale skolemyndigheter.
- Regjeringen må innføre romslige stipendordninger dersom den skal kunne oppnå ønskede resultater gjennom yrkesfagløftet.
- Kapasiteten og kvaliteten i lærerutdanningen må styrkes betydelig om målet med Lærerløftet skal nås.

Les alle våre innspill til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen her

Innspill til Kommunal- og forvaltningskomiteen

Utdanningsforbundet mener:

- Retten til et likeverdig opplæringstilbud kan bare virkeliggjøres dersom finansieringen av sektoren understøttes av et lovverk som regulerer en forpliktende minstenorm for lærerressursene ved hver barnehage og hver skole.
- Informasjon om den faktiske tilstanden i barnehagene og skolene må ligge til grunn for nasjonale myndigheters utvikling av tjenestetilbudet.

Les alle våre innspill til Kommunal- og forvaltningskomiteen her

 

Se mer om komitehøringer i Stortinget her