Sverige satser milliarder på barnehagen

I Sverige skal regjeringen bruke tre milliarder svenske kroner på å sikre mindre barnegrupper og flere barnehagelærere i barnehagene.

Publisert 17.10.2014 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

- Et eksempel til etterfølgelse. Vi må satse stort på de små, sier Utdanningsforbundets nestleder, Steffen Handal.

I Norge legger kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen opp til å bruke 60 millioner på kompetanseheving og videreutdanning av barnehageansatte neste år. Utdanningsforbundet mener det er nødvendig med en milliardsatsing også på den norske barnehagen, ikke minst med sikte på å få en høyere andel barnehagelærere i barnehagen. Det vil ha mye å si for kvaliteten i den enkelte barnehage.

- Forskningen viser at størrelsen på barnegruppene og de ansattes kompetanse og kunnskap er to av de viktigste faktorene for kvaliteten på barnehagene. For det første bidrar dette til et bedre psykososialt miljø for barna her og nå, og for det andre ser et barnehagetilbud av høy kvalitet også ut til å ha positive konsekvenser for barnets videre utvikling og skolegang, sier Steffen Handal.

Trenger et norsk barnehagelærerløft

Nestlederen i Norges største fagforening og profesjonsorganisasjon for lærere mener dette er et klart signal til norske politikere:

- I Norge har vi lenge hatt relativt solid bemanning i barnehagen om vi sammenligner med andre land. Pedagogtettheten har vi imidlertid vært svake på, spesielt sammenlignet med våre nordiske naboland, sier Handal, og fortsetter:

- Det er klart at det nå trengs et barnehagelærerløft i norske barnehager. Utdanningsforbundet mener en systematisk opptrapping til en andel på 50 prosent barnehagelærere er et fornuftig tiltak, og vi ser også nødvendigheten av en regulering av størrelsen på barnegruppene.

Slik er Sveriges barnehagesatsing

Gjennom budsjettforhandlingene har regjeringskoalisjonen i Sverige blitt enige med Vänsterpartiet om å bruke 415 millioner i 2015 og deretter 830 millioner per år i 2016-2018, som insentiv for å redusere barnegruppene og øke antallet pedagoger, melder Aftonbladet.

Sverige har tidligere hatt en norm for barnegruppestørrelsen. Nå ønsker den nye regjeringen å gjeninnføre normen som tilsier at en avdeling ikke kan ha flere enn 15 barn.

– Vi setter av penger til å minske barnegruppene og til ansettelse av flere lærere i barnehagen, og vi gjeninnfører også normen barnegruppenes størrelse. Det fantes før, men ble avskaffet av den forrige regjeringen for to år siden, sier Sveriges nye Utbildningsminister, Gustav Fridolin til Aftonbladet.

En lovfesting av kravet vil i ministeren imidlertid ikke love, men han sier til Aftonbladet at dersom de ikke i løpet av et par år ser virkninger av insentivet, vil de vurdere dette.