Sandefjordslærerne får bred støtte

De to lærerne fra Sandefjord som har nektet avkrysning høster bred støtte over hele landet.

Fra å være en lokal sak, har historien om de to lærerne som er blitt truet med oppsigelse nå blitt en sak i riksmedia. De siste dagene har det blitt skrevet flere leserinnlegg og lærerne har vært intervjuet både på TV2-nyhetene og i Aftenposten.

Saken handler om at de to grunnskolelærerne ved Haukerød skole i Sandefjord, Joakim Bjerkely Volden og Marius Andersen, har nektet å bruke en politisk vedtatt avkrysningsmodell, der de på en rekke områder skal skåre elevene på «under forventet, tilfredsstillende eller over forventet måloppnåelse». 40 andre lærere nekter også å krysse av på skjemaet.

Ikke nasjonal politikk
På TV2 er også kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen intervjuet. Han vil ikke kommentere den konkrete saken i Sandefjord. På spørsmål fra reporteren om Høyre og regjeringen ønsker mer av denne typen evaluering, svarer han:

– Nei, dette er helt uaktuelt å gjennomføre som nasjonal politikk fra regjeringens side, det kan jeg si sikkert, sier Røe Isaksen.

Drømmelærere
I en kronikk i Dagsavisen 18. januar skriver Hege Ulstein blant annet «Pedagogikk og undervisning kan ikke måles som om det er metervare eller blir solgt til kilopris. De som tror det, tar så grunnleggende feil at det bare er ett sted å sette kryss dersom de en sjelden gang skulle slumpe til å få rett: I taket.»

Les hele kronikken her

I Stavanger Aftenblad 18. januar skriver Sven Egil Omdal om «Drømmeskjemautfyllerne»;  «Drømmelærerne som Erna Solberg etterlyste i nyttårstalen er funnet. De holder til i Sandefjord og er i ferd med å miste jobben. Det er Høyre som vil sparke dem.»

Les hele kronikken her

Her er flere TV-innslag, artikler og kommentarer om Sandefjordsaken:

Lærere boikotter måling av elevene, trues med oppsigelse (Aftenposten 18. januar)

Ernas drømmelærere i trøbbel (TV2-nyhetene 19. januar)

Er det greit om barnet ditt rangeres som «over», «under» eller «tilfredsstillende»? (Bloggeren Mammadamen, Karianne Gamkinn fra Sandefjord, kommenterer saken 13. januar.)

Vettløs målstyring (Ukeavisen Ledelse 15. januar)

Se reportasje om saken på NRK Østafjells her (13. januar)

Les sak om lærerne i Sandefjord på nrk.no her (13. januar)

Se debatt mellom ordfører, lærer og forelder på TV Vestfold (15. januar):
http://www.youtube.com/watch?v=Sv4lehu5cVY
http://www.youtube.com/watch?v=AUjyH4dxsro


Støtte via Facebook
I tillegg til støtte i media, har det også kommet inn mange kommentarer på Facebook til støtte for de to lærerne. Vi har også fått spørsmål om hva vi konkret legger i "støtter" og hva slags type støtte det er snakk om.

Vi støtter lærerne i Sandefjord på flere måter. Våre tillitsvalgte lokalt støtter lærerne både i selve personalsaken gjennom kontakt med kommunen og de har også gått ut og støttet lærerne i flere leserinnlegg i avisen og ellers i media.

På samme måte støtter Utdanningsforbundets ledelse lærerne i deres faglige vurderinger i denne saken. Når det gjelder personalsaken og trusselen om oppsigelse har de to lærerne tilbud om advokatbistand fra Utdanningsforbundet, men saken håndteres foreløpig på en veldig god måte av våre lokale tillitsvalgte. Flere av våre fagpersoner og Utdanningsforbundets politiske ledelse har løpende kontakt med våre lokale tillitsvalgte og kan bistå med rådgivning når de ber om dette.

Her er noen av kommentarene på Facebook til denne saken:

Dan E. Michelsen: «Stå på kravene!! Trist når politikere uten pedagogisk forståelse og innsikt skal forsøke å deltaljstyre det pedagogiske arbeidet.»

Anders Ljung: «Respekt. To oppegående lærere med ryggrad.»

Marita Takvannsbukt: «Dere taler ELEVENES sak - stå på!»

Guro Sørby: «Jeg støtter tanken om at barneskolen skal være en arena for læring og utvikling. Ikke stempling av vinnere og tapere på et tidlig stadium.»

Vil du støtte denne saken? Foreldre i Sandefjord har opprettet en egen gruppe på Facebook som heter Foreldre mot målstyring.